Zpráva z konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

V prosinci 2018 se v Havlíčkově Brodě konal 4. ročník konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Tématem bylo provádění komunikací a jejich oprav v historickém veřejném prostoru (používání vhodných materiálů a technologií z hlediska funkčnosti komunikace a zájmů památkové péče) a historické stavby a jejich vliv na bezprostřední okolí.

Hlavní pořadatel konference, kterým je Bc. Libor Honzárek, umí nejen sestavit zajímavý scénář konference, ale umí pozvat i zajímavé přednášející. V roce 2018 k nim patřili prof. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze, který působivým způsobem vysvětlil princip nevhodného zasahování do urbanismu města.

Architekt Miloslav Hanzl, který se mimo jiné podílel na rekonstrukci hradu a zámku v Českém Krumlově i na ojedinělém projektu rekonstrukce hradu Lipnice, podrobně představil záchranu měšťanského domu v Telči.

Arch. Jan Pešta, který patří k pravidelným účastníkům konference, letos představil a okomentoval několik vhodných příkladů z Čech i zahraničí, ze kterých bylo patrno, že kultivovaná forma rekonstrukce či opravy památky je přípustná, dokonce i konverze historického objektu, pokud je provedena s respektem k autenticitě stavby, může být vhodnou inspirací i pro další investory.

Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán spolu s doc. Ing. arch. Pavlou Melkovou, mimo jiné držitelé ceny Grand Prix Obce architektů za zdařilou revitalizaci Bastionu v Praze 2, rovněž svými přednáškami posluchače zaujali. Ing. arch. Iveta Ludvíková, hlavní architektka města Znojmo, upoutala představením zásadních změn města Znojmo, které potvrdily důležitost role městského architekta pro celkový rozvoj města.

Tradičně přednášku o konverzích technických památek, letos drobných a opomíjených, přednesl Ing. Svatopluk Zídek, předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI, který zprostředkoval rovněž promítnutí filmu České a slovenské stavby století.

Dovoluji si vás pozvat na další 5. ročník této přínosné a zajímavé konference, která se bude konat 21. a 22. května 2019.