100 staletých mostů na středověkých kupeckých cestách

Průvodce po malých i velkých mostech na původních obchodních cestách v 10 zemích Evropy, starých 100 i více let, ve městech i vesnicích, na hradech i zámcích, v lesích i na loukách. Součástí knihy jsou soudobé i dobové fotografie, technická a historická data, navigační souřadnice.

Autor: Petr Vlček
Vydavatel: IC ČKAIT, s.r.o., Praha, 2019