Profesorka Eva Jiřičná obdržela čestný doktorát

Prof. Eva Jiřičná přebírá čestný doktorát z rukou rektora ČVUT, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. (foto: ČVUT)
Prof. Eva Jiřičná přebírá čestný doktorát z rukou rektora ČVUT, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. (foto: ČVUT)

V úterý 29. ledna 2019 se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrželi prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doctor honoris causa.

V úterý 29. ledna 2019 se v Betlémské kapli uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrželi prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doctor honoris causa. 

ČVUT udělilo čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury. Profesor Nejat Olgac získal čestný titul za přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, za podporu rozvoje kvalitní výuky a výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT.

Eva Jiřičná absolvovala v roce 1962 studium architektury na ČVUT a dále pokračovala v postgraduálním studiu na mistrovské škole architektury na Akademii výtvarných umění, kde pod vedením profesora Jaroslava Fragnera dokončila studium v roce 1967. Od roku 1964 pracovala jako architektka v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Důležitý zlom v jejím životě nastal, když v roce 1968 odcestovala na stáž do Londýna a tam ji zastihla sovětská okupace Československa.

Studijní pobyt se neočekávaně prodloužil na neurčito, a přestože dnes Eva Jiřičná pracuje po celém světě a často se pracovně vrací i do České republiky, jejím domovem se stal od této doby právě Londýn. Eva Jiřičná je také významnou pedagogickou osobností. Byla hostující profesorkou na univerzitách Harward, Royal College of Arts, Bartlett School of Architecture, od roku 1993 do roku 2006 pak řádnou profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě množství ocenění za architekturu je Eva Jiřičná nositelkou několika čestných doktorátů zahraničních i českých univerzit.

Z tiskové zprávy ČVUT v Praze