Konference Statika staveb 2019 se koná 4.4.2019 v Plzni

Část střechy ve výrobní hale se zřítila v  srpnu 2018
Část střechy ve výrobní hale se zřítila v srpnu 2018

Část konference bude směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi a aktuálním případům havárií staveb. Konference bude věnována také Eurokódům, zatížení staveb, zásadám navrhování, navrhováním ocelových, betonových a zděných konstrukcí a zakládáním staveb.

Termín: 4. dubna 2019

Místo: Congress Center Parkhotel, U Borského parku 2791/31, Plzeň

Pořadatel: ČKAIT, Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Aktiv Statika, Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Program konference:

 Dopolední blok

9.00 Zahájení konference

9.15 Dopolední blok - vyzvané přednášky
9.15 - 10.00 Novinky v navrhování - Eurokódy a zatížení staveb – stav 2019 - doc. Ing. Jana Marková, CSc.
10.05 – 11.15 Zásady hodnocení stávajících konstrukcí - Hodnocení památkových objektů - prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

11.15 - 11.35 Krátká přestávka

11.35 – 12.10 Navrhování betonových konstrukcí podle EC 2 – připravované změny – část 1 Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
12.10 – 12.40 Navrhování betonových konstrukcí podle EC 2 – připravované změny – část 2 Ing. Jiří Šmejkal, CSc.
12.45 - 13.25 Navrhování základů staveb podle EC7 - doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

13.25 - 14.15 Oběd

14.15 Odpolední blok
14.15 – 15.15 Havárie dřevěné konstrukce v České Třebové - Ing. Jan Chaloupský
15.20 - 15.55 Sanace objektu Trinity - doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
16.00 – 16.40 Navrhování a chyby u zděných a panelových konstrukcí - Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

16.40 - 16.55 Diskuze, náměty

17.00 Závěr konference

Více: http://www.ckait.cz/content/jednodenni-konference-statika-staveb-2019-plzen-4-4-2019