Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

 • Co zaznělo na konferenci Statika staveb Plzeň?

  Letošní konference Statika staveb Plzeň, která se konala na začátku září, byla v mnohém výjimečná. Vzhledem k poměrně širokému spektru témat z různých oblastí statiky pozemních staveb byla poprvé dvoudenní. Přinesla podněty, které je možné využít i pro legislativní činnost ČKAIT při připomínkování stavebních předpisů a norem.

 • Poučení z pádu plošiny Triangl

  Rozhledna Triangl u Markvartic se na začátku srpna 2023 zřítila ve chvíli, kdy na vyhlídkové plošině bylo osm dětí ve věku 8 až 15 let a jedna starší dívka z letního tábora. Došlo k vážným zraněním a nyní probíhá šetření, co bylo příčinou havárie. Mohlo to být jak přetížení, tak i nevyhovující technický stav a zanedbaná kontrola.

 • Jsou současné zdicí systémy prvkem pro nosné konstrukce?

  Některé moderní zdicí prvky mají sice skvělé tepelně izolační či akustické vlastnosti, bohužel někdy na úkor vhodného statického působení a řádného chování celé nosné konstrukce. Navíc vzorová řešení uváděná v katalozích výrobků nemusí být vždy pro každou stavbu vhodná. ČKAIT proto vyvolala jednání s výrobci zdicích materiálů, zejména o nutnosti doplnění podstatných vlastností těchto nových zdicích prvků.

 • Stavební úpravy pro ekologii

  Navrhování a instalace střešních fotovoltaických elektráren, vegetačních střech, zelených fasád či masivní zateplování nejsou pro stavbaře jednoduché. Zpracovat návrh nebo posudek zabere autorizovaným osobám více času. Tato práce se stává běžným standardem. Stavebníci by měli počítat i s těmito „vícenáklady“, mohou jim totiž v budoucnu ušetřit mnohé starosti i finanční ztráty.

 • Fotovoltaika na střechách z pohledu statika

  S dotazy na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy jsem se začal setkávat ve zvýšené míře v závěru roku 2022 jako předseda oblasti a také při práci v projektové a statické kanceláři. Většina dotazů je směřována na statický posudek střechy pro osazení fotovoltaických zařízení. Vzhledem k trendu podpory technických a ekologických opatření směřujícímu k úsporám energií je třeba se tomuto problému podrobně věnovat.

 • Valná hromada Plzeň 2023

  Valná hromada oblasti Plzeň proběhla 16. ledna 2023 ve velkém sále Měšťanské besedy. V Plzeňském kraji je autorizováno téměř 2500 osob, z čehož 1667 osob je aktivních v praxi v různých stavebních autorizačních oborech a specializacích. Na valné hromadě bylo přítomno 97 zástupců Komory v kraji.

 • Valná hromada Plzeň

  Valná hromada Plzeňské oblasti ČKAIT se konala 28. února 2022 v Měšťanské besedě. 82 autorizovaných osob, tj. 4,9 % z 1657 řádných členů oblasti, zvolilo 10 delegátů SD 2022.

 • Plzeň

  Valná hromada oblasti ČKAIT Plzeň zvolila sedm členů výboru oblasti, který bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období. Předsedou byl opět zvolen Ing. Luděk Vejvara Ph.D., jeho místopředsedou je Ing. Aleš Štrunc, CSc.

 • Ing. Václav Honzík

  85 let (* 20. srpna 1936, Plzeň)
  Blahopřejeme k jubileu. Václav Honzík je zkušebním komisařem v oboru statika a dynamika staveb. Jeho praktické zkušenosti jsou vysoce ceněny.

 • Z konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

  Mimořádný ohlas měla přednáška o statické problematice zelených střech a hodnocení betonových konstrukcí v panelových domech po požáru. Nejčastěji řešenými tématy byly úpravy nosných konstrukcí a vady na stavbách.

 • V září vyhlášena Stavba roku Plzeňského kraje 2019

  Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování a získala Cenu veřejnosti. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Miroslav Brada – 80 let

  Ing. Miroslav Brada se narodil 19. května 1940 v Plzni. Muž na svém místě v oboru jeho práce, přítel, kamarád, nezkazí žádnou legraci, tak nějak bychom mohli charakterizovat našeho kolegu a člena ČKAIT Ing. Miroslava Bradu.

 • Konference Statika staveb Plzeň 2020 se koná 10. září

  Odborná konference s názvem Statika staveb Plzeň 2020, která se měla konat 2. dubna 2020, se uskuteční v novém termínu 10. září 2020. Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb.

 • Statika Staveb 2019 Plzeň

  V dubnu 2019 pořádala ČKAIT – oblast Plzeň ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT a aktivem Statika druhý ročník mimořádně úspěšné konference Statika staveb. Zúčastnilo se jí 140 posluchačů a 8 přednášejících.

 • Plzeň očekává lepší rok pro stavebnictví

  Valná hromada oblasti Plzeň se konala v sále kulturního domu Měšťanská beseda 12. ledna 2017. Plzeň má 1605 členů, z nichž přijelo 156 osob, což je 9,67 % Účast členů je v této oblasti trvale vysoká, v minulosti představovala i 10,41 až 14,14 % celé krajské členské základny.