Konference Statika staveb Plzeň 2020 se koná 10. září

Odborná konference s názvem Statika staveb Plzeň 2020, která se měla konat 2. dubna 2020, se uskuteční v novém termínu 10. září 2020. Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb.

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné nosné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb.

Základní témata

  • Stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu připravovaných změn eurokódů po roce 2020
  • Posuzování existujících zděných a betonových konstrukcí
  • Statický návrh, úpravy a průzkumy betonových konstrukcí
  • Prefabrikované železobetonové konstrukce
  • Navrhování a rekonstrukce zděných konstrukcí a objektů
  • Konkrétní program konference bude zveřejněn v průběhu června 2020

Plán přípravy konference

  1. srpna 2020 Shromáždění příspěvků
  2. září 2020 Přihlášení účastníků
  3. září 2020 Konference – Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791, 320 04 Plzeň 3

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU KONFERENCE NAJDETE ZDE

Přípravu zajišťuje ČKAIT, konkrétně oblast Plzeň, ve spolupráci s aktivem Statika a Informačním centrem ČKAIT.

Kontakt na přípravný výbor konference: plzen@ckait.cz