Ing. Radomír Kletečka – 80 let

Ing. Radomír Kletečka – 80 let

Radomír Kletečka se narodil 23. června 1940 v Bystrém v Orlických horách. Vystudoval VPŠ stavební v Náchodě, poté pokračoval ve studiu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Promoval v roce 1963.

Tentýž rok nastoupil k Pozemním stavbám Karlovy Vary. U tohoto podniku pracoval až do doby zániku podniku v roce 1990. Prvním působištěm byla STAS Cheb. Po krátkém působení jako asistent nastoupil na stavbu jako mistr a následně jako stavbyvedoucí na stavbách v Aši, ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních a v Chebu. Následovala práce vedoucího TS na STAS, v dalším období pak funkce hlavního inženýra závodu. V roce 1975 byl přeložen na ředitelství podniku Pozemní stavby KV jako vedoucí odboru řízení výroby a po necelém roce do funkce technického náměstka podniku. Od 1. ledna 1978 pracoval ve funkci výrobního náměstka, od roku 1981 až do 30. června 1990 byl ředitelem podniku Pozemní stavby KV.

V době rozpadu velkých stavebních podniků jsme se spolu (já ve funkci technického a výrobního náměstka) snažili zachovat Pozemní stavby jako celek a dovést ho do privatizované formy, tak jak se to podařilo několika významným firmám, například Stavbám silnic a železnic (dnes Eurovia CS), Vodním stavbám (dnes Hochtief) nebo Metrostavu. Důvodů proč se nám to nepodařilo, bylo víc.

Následně působil do roku 1998 jako jeden z jednatelů soukromé společnosti zabývající se dokončením rozestavěných staveb bývalého podniku Pozemní stavby KV v Praze. Vysoce hodnotím, že po více než 15 letech činnosti v řídicích funkcích nehledal „teplé“ místo, ale nastoupil do náročné funkce hlavního stavbyvedoucího u společnosti Eurovia CS, a.s., závodu Karlovy Vary, kde se na letišti Karlovy Vary účastnil jako hlavní stavbyvedoucí tří náročných staveb, rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, rekonstrukce stávající budovy a nakonec výstavby nové odbavovací haly letiště. Území, na kterých zanechal své malé i větší stopy, je moc. Karlovy Vary, Karlovarsko, Chebsko, Sokolovsko, Chomutovsko, Mostecko, Středočeský kraj, Praha.

Svoji aktivní odbornou činnost ukončil v 71 letech. O stavebnictví, historickou i současnou architekturu, o nové technologie a stavby se ale stále zajímá, ať už účastí na vybraných přednáškách a seminářích či samostudiem. Účastnil se ustavujícího zasedání ČKAIT v Praze, kde byl jedním z předsedů komisí. Pravidelně se zapojuje do činnosti OK ČKAIT v Karlových Varech. V letech 2012–2015 byl členem zkušební komise ČKAIT. Dnes se jako senior věnuje zálibám – cestování, kultuře a malování. Malování je jeho koníčkem už od dětství. V loňském roce měl samostatné výstavy v galerii Drahomíra v Karlových Varech, v galerii zámku Manětín a v galerii Domark ve Vinohradské ulici v Praze. Přeji kolegovi Kletečkovi do budoucna mnoho sil, a to nejen pro jeho záliby, ale i pro činnost v OK ČKAIT Karlovy Vary.