Čestní členové ČKAIT

Setkání čestných členů a představitelů ČKAIT v roce 2017 v pražském centru současného umění Dox. Letošní pravidelné setkání čestných členů se uskuteční 9. září 2020 v nově otevřeném Národním muzeu v Praze. Organizaci zajišťuje Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT. (foto: archiv ČKAIT)
Setkání čestných členů a představitelů ČKAIT v roce 2017 v pražském centru současného umění Dox. Letošní pravidelné setkání čestných členů se uskuteční 9. září 2020 v nově otevřeném Národním muzeu v Praze. Organizaci zajišťuje Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT. (foto: archiv ČKAIT)

Za období od roku 1992 do konce roku 2019 udělilo představenstvo 133 titulů čestný člen a jeden titul čestný předseda.

Za období od roku 1992 do konce roku 2019 udělilo představenstvo 133 titulů čestný člen a jeden titul čestný předseda.

Na prvním Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo 28. ­listopadu 1992, odsouhlasili delegáti bod usnesení, který uložil představenstvu připravit začlenění žijících autorizovaných civilních inženýrů (autorizovaných do roku 1951 včetně) mezi čestné členy Komory. Komora tak chtěla navázat na dobrou tradici českých a moravských autorizovaných inženýrů, kterým byla jejich praxe v roce 1951 násilně zastavena zákonem č. 61. Tento zákon zrušil oprávnění civilních techniků (museli odevzdat razítko a všechny pomůcky) i Inženýrskou komoru. Členové Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a později i členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků vynaložili veliké úsilí na hledání těchto osob. Celkem se podařilo vyhledat 48 žijících autorizovaných civilních inženýrů. První společná schůzka civilních inženýrů s představiteli Komory se uskutečnila 15. června 1993 v zasedací místnosti děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze. Přítomní civilní inženýři byli jmenováni čestnými členy ČKAIT a obdrželi nové razítko jako symbol navázání na dobrou tradici, což velmi ocenili. Podobné setkání se konalo i v Brně 18. listopadu 1993. V roce 1999 byl jmenován čestným členem poslední autorizovaný civilní inženýr. Téhož roku představenstvo rozhodlo jmenovat čestnými členy i významné osobnosti českého stavebnictví a významné tuzemské i zahraniční osobnosti, které přispěly a pomáhaly při vzniku a rozvoji České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Zahraniční osobnosti

Prof. Dipl.-Ing. Karl Kling, Dr. h. c. – zakladatel Bavorské inženýrské komory, kterou vedl jako prezident v letech 1991–2003 a za kterou v roce 1994 podepsal Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů a Bavorskou inženýrskou komorou.

Dipl. Ing. Josef Robl – předseda sekce rakouských inženýrů podepsal v roce 1995 Dohodu o spolupráci mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů a Spolkovou komorou architektů a svobodných inženýrů v Rakousku.

Prof. Ing. Viera Medelská, DrSc., Dr. h. c. – prezidentka Slovenského svazu stavebních inženýrů do roku 2008, která se aktivně účastnila setkání zástupců stavovských organizací zemí Visegrádské čtyřky.

Dr. Ing. Zygmunt Rawicki – předseda Malopolska – Regionální komory stavebních inženýrů v letech 2002–2010, který se účastnil řady setkání zástupců stavovských organizací zemí Visegrádské čtyřky.

Čestný předseda a významní funkcionáři

V roce 1999 se představenstvo rozhodlo udělovat titul čestný člen autorizovaným osobám – funkcionářům ČKAIT, kteří se aktivně podíleli na vzniku a činnosti Komory. Nejvíce jich bylo jmenováno v roce 2012 při příležitosti 20. výročí vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků. V roce 2008 udělilo představenstvo titul čestný předseda Ing. Václavu Machovi, který stál u zrodu Komory v letech 1990–1992, byl předsedou ustavujícího výboru ČKAIT a předsedou ČKAIT od 28. listopadu 1992 do 5. dubna 2008. Titul čestný člen obdržela i Ing. Lenka Zimová – ředitelka kanceláře Komory od jejího založení do konce roku 2014.

V současné době má Komora 68 žijících čestných členů, kteří se každé jaro tradičně setkávají v Praze. První roky se setkávali v prostorách budovy ČKAIT, od roku 2012 se setkání konají i mimo budovu Komory. Pro setkání se vybírají zajímavé prostory. Poslední setkání bylo v Arcibiskupském paláci v Praze.

 

Ing. Šárka Janoušková
ředitelka Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT

 

Jmenný seznam čestných členů ČKAIT

0000001 Ing. Václav Mach • 0000002 Ing. Miroslav Čermák, CSc. • 0000003 Ing. Bořivoj Málek • 0000005 Ing. Bohumil Rusek • 0000006 prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. • 0000009 Ing. Pavel Čížek • 0000010 prof. Ing. František Drkal, CSc. • 0000020 Ing. Jiří Kuchynka • 0000022 Ing. Miroslav Loutocký • 0000023 Ing. Josef Mach • 0000025 Ing. Vlastimil Moucha • 0000030 Ing. Jiří Schandl • 0000032 prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. • 0000033 Ing. Jan Zdeněk • 0000035 prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. • 0000050 Ing. Miloš Horák • 0000051 doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. • 0000064 Ing. Jiří Landa • 0000083 doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. • 0000090 Ing. Zdeněk Rylich • 0000098 Ing. Jaromír Šišma • 0000102 Ing. Pavel Štěpán • 0000105 Ing. Jitka Thomasová • 0000107 Ing. Michael Trnka, CSc. • 0000118 Ing. Michal Hrubý • 0000393 Ing. Jiří Frýba • 0000447 doc. Ing. Karel Papež, CSc. • 0000461 Ing. Vladimír Smrž • 0005336 Ing. Jan Vítek, DrSc. • 0005771 prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. • 0007227 prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc. • 0007744 prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. • 0007760 prof. Dipl.-Ing. Karl Kling • 0007863 prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. • 0008320 Dipl. Ing. Josef Robl • 0011327 Dr. Ing. Zygmunt Rawicki • 0011328 prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. • 0013093 Ing. Lenka Zimová • 0100004 Ing. Tomáš Chromý • 0100041 Ing. Bohumil Kujal • 0100141 Ing. František Bostl • 0200001 Ing. Václav Honzík • 0200011 Ing. Miroslav Brada • 0300055 Ing. Bohumír Baxa • 0300058 Ing. Miloslav Rychtář • 0300263 Jaromír Pešek • 0400001 Ing. Zdeněk Avenarius • 0400007 Ing. Vladimír Provazník, CSc. • 0400465 Anita Bartlová • 0500002 Ing. Bohumil Pech • 0500003 Ing. Vlastimil Šedo, CSc. • 0600011 Ing. Jiří Otčenášek • 0600069 Ing. Vítězslav Bezpalec • 0700002 Ing. František Kulhavý, CSc. • 1000010 Ing. Radoslav Holý • 1000371 Ing. Jaroslav Sojka • 1100012 Ing. Josef Urban • 1100058 Karel Pastuszek • 1100095 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. • 1200003 Ing. Jaroslav Karásek• 1200005 Ing. Petr Opletal, CSc. • 1200007 Ing. Jaromír Vrba, CSc. • 1200027 Ing. František Macháček • 1200049 Ing. Jiří Dan • 1200067 Ing. Anežka Najdekrová • 1200211 Václav Mastný • 1300002 Ing. Matylda Dufková • 1300005 Ing. Josef Mitrenga