Setkání členů ČKAIT a ČSSI v Kynšperku/Ohří 4. září 2020

Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary, oblastní pobočka ČSSI Karlovy Vary spolu s Rotary clubem Karlovy Vary, Městským úřadem v Kynšperku nad Ohří, Kynšperským pivovarem s.r.o. a vedením firmy PELANT pořádají pro členy ČKAIT a ČSSI z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje i pro veřejnost druhé jarní setkání v náhradním termínu, a to v pátek 4. září 2020 v Kynšperku nad Ohří. Na programu je mimo jiné barokní inspirace a exkurze do varny Kynšperského pivovaru. Zájemci se mohou přihlásit výhradně elektronicky na adrese karlovyvary@ckait.cz.