doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

  • Nekrolog – Ing. Günter Gebauer, CSc. – významný pedagog

    Navždy nás opustil významný pedagog a odborník působící v oblasti vzduchotechniky, vytápění a termomechaniky Ing. Günter Gebauer, CSc., který většinu svého pracovního života působil na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě stavební – Ústavu Technických zařízení budov (TZB).