Nekrolog – Ing. Günter Gebauer, CSc. – významný pedagog

Nekrolog – Ing. Günter Gebauer, CSc. – významný pedagog

Navždy nás opustil významný pedagog a odborník působící v oblasti vzduchotechniky, vytápění a termomechaniky Ing. Günter Gebauer, CSc., který většinu svého pracovního života působil na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě stavební – Ústavu Technických zařízení budov (TZB).

Na Vysoké učení technické v Brně na stavební fakultu nastoupil jako akademický pracovník v roce 1975 nejprve na Ústav pozemního stavitelství – pracoviště TZB. V roce 1981 došlo ke vzniku samostatné katedry TZB, která se pak v roce 1991 přejmenovala na Ústav TZB. Günter Gebauer byl významný pedagog, který měl svou činností velký vliv na jeho formování a vývoj. Je nezbytné připomenout jeho aktivní členství v ČKAIT, kde působil při vzdělávání a přezkušování autorizovaných inženýrů. Za jeho pedagogickým působením zůstala řada absolventů magisterského, bakalářského a také postgraduálního studia. Řada z jeho studentů se stala špičkovými odborníky, kteří se dokázali v oboru úspěšně prosadit i v podnikatelské sféře. Důkazem úspěšného působení pana Gebauera je také mnoho uznání a cen, které během svého života obdržel a mimo jiné i respekt svých kolegů a odborníků z praxe za svou činnost a znalosti. V rámci své pedagogické činnosti se stal autorem či spoluautorem mnoha odborných a vědeckých článků, skript a knih. Kromě toho se věnoval i znalecké činnosti v rámci Ústavu TZB. Netřeba snad ani připomínat jeho zálibu v termomechanice, kterou byl pověstný i mezi studenty. Pro mnohé studenty a kolegy byl osobním vzorem. Pověstná byla jeho píle a neutuchající hlad po poznání. Tato vlastnost v kombinaci s jeho vysokými mravními standardy dělala z Güntera Gebauera výraznou osobnost. Typická byla pro něj skromnost. Právě v odborném ale i mravním působení na studenty viděl smysl svého pedagogického snažení. Ve volných chvílích se nadšeně věnoval turistice, leckterý kolega žasl, jak obtížné túry zvládal i v pokročilém věku. Ing. Günter Gebauer, CSc., nás opustil 27. dubna 2020. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.

Podrobnější vzpomínka byla publikována na www.TZB-info.cz