ČKAIT má nový facebook a youtube kanál

Upozorňujeme na oficiální facebookový profil ČKAIT, který prezentuje činnost Komory upoutávkami na články uveřejněné na komorových veřejných portálech – ckait.cz, zpravy.ckait.cz, profesis.ckait.cz a další informace týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob. Zprávy jsou zveřejňovány pravidelně třikrát týdně. Cílem je informovat autorizované osoby i veřejnost o nejdůležitějších událostech oboru.

Facebook ČKAIT je veřejný a naleznete ho na adrese: www.facebook.com/ckait.cz.

ČKAIT nově začala komunikovat i prostřednictvím youtube kanálu.  Z června jsou zde dvě videa z tiskových konferencí  na téma "Zadržíme vodu v krajině?" a "Pád Trojské lávky z pohledu odborníků". Jsou zde i videa z minulých ročníků Ceny inženýrské komory. Další budou postupně přibývat.