Dny evropského dědictví v Olomouci 11. až 13. září 2020

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož přidruženým členem je ČKAIT, ve spolupráci s městem Olomouc připravuje na 11. až 13. září Národní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) s bohatým programem. Zveme zejména členy z oblasti ČKAIT Olomouc i jejich rodinné příslušníky a známé v září (po koronaviru) k účasti na zajímavých akcích.

pátek 11. září od 14.00 do 22.00 hodin

  • komentovaná prohlídka radnice a Vily Primavesi
  • vernisáž výstavy Českých korunovačních klenotů a Pražského Jezulátka (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
  • vernisáž výstavy Nositelé tradice lidových řemesel, budova oranžerie ve Smetanových sadech
  • Galavečer baletu Moravského divadla Olomouc – open-air představení na Horním náměstí

 sobota 12. září od 9.00 do 22.00 hodin

  • Den otevřených památek – vstup zdarma
  • Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2020, Horní náměstí
  • Komentovaná prohlídka Slavnostního freskového sálu ZŠ Komenium
  • Komentovaná prohlídka města Olomouc
  • 20 let v UNESCO – audiovizuální show na Sloupu Nejsvětější Trojice, Horní náměstí

neděle 13. září od 9.00 do 20.00 hodin

  • Den otevřených památek – vstup zdarma