Strategický plán můžeme naplňovat všichni

To, jak bude vnímám celý obor, nezáleží jen na představitelích Komory, ale na každé autorizované osobě. Každý z nás si musí nejen vážit své práce, ale i správně komunikovat s klienty, stavebními úřady i veřejností.

Jsem jedním z 200 delegátů letošního nadvakrát (a snad definitivně) odkládaného shromáždění delegátů. Mimo voleb a běžných úkolů vyplývajících z programu máme možnost vyjádřit se a případně přijmout strategický plán Komory (SP). Tento dokument jasně, stručně a přehledně stanovuje to, jak by se Komora mohla a měla dlouhodobě chovat. Vlastně ve své podstatě popisuje možný vývoj Komory z dlouhodobého pohledu. Co SP definuje a jaké jsou možnosti si myslím každý ze členů Komory přečte sám. Důvodem, proč jsem se rozhodl sepsat tento krátký článek je ale to, že jako členové nemusíme čekat jen na aktivitu takzvaně seshora, ale vize a cíle SP můžeme naplňovat sami. Ano centrálně to může jít lépe, ale to, jak bude vnímán celý obor, nezáleží jen na celku, ale i na jednotlivcích. To, jak prezentujeme naši profesi vůči klientům, jak komunikujeme se stavebními úřady a především, jak si vážíme naší práce je důležité.

 Tři pilíře Strategického plánu ČKAIT – komunikace, odbornost a prestiž

Všechny tyto tři pilíře jsme schopni jako řadoví členové rozvíjet sami. Proto KOMUNIKUJME – nebojme se říct stavebníkovi, že naše práce má svou hodnotu – ve všech našich profesích. Že stavba je již od projektu živý proces, doznávající změn a vývoje. ODBORNOST – i díky nově nastaveným možnostem webinářů se nám otevírají možnosti, jak svou odbornost zvyšovat, zlepšovat. Poučovat se z již provedených staveb a případné zkušenosti využít u staveb nových. PRESTIŽ – musíme si vážit sami sebe a cenit si své práce. Věřím, že právě proto se postupně staneme odborem, který prestiž má. Vím, že výše zmíněné lze brát jako fráze, ale pokud nezačneme i u sebe, tak nepomůžeme profesi jako celku. Ale činnosti odspodu a seshora musí jít ruku v ruce a pro toto je SP dobrým pomocníkem.

Proto jsem rád, že mám možnost zapojit se alespoň do schvalování SP, ale zároveň vím, že by bylo dobré používat jeho závěry v běžné praxi a ukazovat našim partnerům z řad stavebníků a stavebních úřadů, že naše profese má pevný základ, na kterém stojí, a že jde v našem případě opravdu o odborníky. Chtěl bych tedy takto kolegům autorům poděkovat za jejich práci a věřím, že se podaří věci ze SP realizovat.

Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku a tou je komunikace se stavebními úřady. Nevím bohužel jak je to v ostatních oblastech, ale nám v Ústí se nyní daří komunikovat s krajským stavebním úřadem a mohu říct, že je zde i z jejich strany ochota ke spolupráci. Vzájemná komunikace by mohla pomoci jak lidem z ČKAIT, tak i pracovníkům SÚ. Mnohé nesrovnalosti se dají právě díky vzájemné komunikaci ohladit. V červnu mne jako zástupce výboru oblasti Ústí nad Labem čeká první jednání a rád dám vědět i do ostatních oblastí jeho výsledek a závěry.