Úvodník červen 2020

Letošní Velikonoce i oslavy konce války s COVID-19 byly vskutku jiné. Kdeže pomlázek bylo, o to více mediální masáže. Nevím, zda budou politici a novináři ještě vědět, o čem mluvit, teď, když daná situace končí.

Ale vše má svá pro i proti. Potřeboval jsem získat nějaké studijní materiály v Kutné Hoře. To vám byla paráda. Krásné město, prázdné, žádní cizinci a velmi málo českých návštěvníků, hospod plno, ale všechny zavřené nebo jenom s otevřeným okýnkem. Později, na prvního máje, jsem si uvědomil, že jsem dlouho nebyl v Českém Krumlově. Den byl krásný, cesta pohodová, s příjemným doprovodem, málo aut. Krumlov je stále krásný, a to vše umocněno tím, že téměř nikoho nepotkáte, parkoviště jsou volná a ještě gratis, nádhera, co chtít více. Zpátky jsme se stavili v Holašovicích; byl jsem zklamán, komerce z návsi holašovické moc trčí.

Vrátím se ještě k cestě po D3. Důkaz, jak si stát nedovede poradit s vychytrálkem, jest vidět při průjezdu okolo Tábora, kde je dálnice svedena již několik let do protisměru. To samé se děje na obchvatu okolo Olbramovic. Vzpomínám na jeden pořad v televizi; místní olbramovičtí prodali rychle pozemky v trase obchvatu, aby se mohl co nejdříve uskutečnit. Byli naivní, jiný vlastník známého areálu počkal, až bude zákon, ve kterém bude uvedena zcela jiná, pochopitelně mnohem vyšší cena, potom prodal. A ti, co byli vstřícní, měli smůlu. V další části pořadu tentýž vlastník požaduje ochránit hosty hotelového komplexu od hluku, a tedy nadále se projíždí středem Olbramovic.

Společně s ČKA a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR jsme byli na MMR řešit rozpory a naše připomínky k připravovanému stavebnímu zákonu. Byl docela problém sledovat jednotlivé připomínky, jelikož text byl v mnoha paragrafech změněn, i číslování paragrafů bylo jiné. Musím však poděkovat pracovníkům MMR za vstřícnost při projednávání. Jenom nevím, jaký bude výsledek, uvidíme. Ovšem zarazilo mne, když jsme v průběhu jednání slyšeli, že Dr. Korbel opět jedná s ministryní a řeší spolu zákon. Hospodářská komora odešla ze spolupráce – a hle, soukromá osoba má vliv na znění zákona.

Nedostatek dat má podle ministryně Dostálové vyřešit chystaná digitalizace. Jenže, světe, div se! Podle aktuálního návrhu zákona prý bude digitalizace úřadů dobrovolná. Takový polovičatý přístup by byl pravděpodobně k ničemu a problém nevyřeší. Obávám se, že nový stavební zákon se pod rouškou zefektivnění výstavby stane dalším pokusem, jak otevřít dveře divokému podnikání.

No, uvidíme, jaké bude definitivní znění, zejména po poslaneckých zásazích. Ale vzhledem k uvedení zákona v účinnost až v druhé polovině roku 2023 se může odehrát ještě všelicos. Premiér si stále myslí, že se bude v plné parádě používat již od ledna 2021 nebo před volbami. Velkým problémem je, že se mu ministři snaží sdělovat jen dobré zprávy.

V současné době se stalo velmi frekventovaným tématem sucho. Dokonce i premiér prohlásil: „Já chci, abysme znovu investovali hlavně do vody, do vodárenských soustav, můžeme začít konečně stavět přehrady… já dneska spočetl u Tomana 18 miliard potencionálních investic, no a musíme konečně samozřejmě zrychlit naše zákony, aby se mohlo rychle stavět“. O zachycení vody v krajině se spíše mluví, než koná. Bohužel se ukazuje, že odvodnění drenážními systémy polí, provedené v minulých letech při budování socialismu, způsobuje rychlejší odvedení podzemních vod. Bude jenom dobře, když se bude komplexně sledovat zadržení vody v krajině. Ať drobnými nebo velkými vodohospodářskými stavbami.

Vůbec nebude jednoduché odrazit hrozící ekonomický propad kvůli koronaviru a zároveň řešit veřejné investice.

Snažíme se podílet na přípravě technických požadavků na stavby v areálu jaderných zařízení s možností jejich řešení v návrhu nového stavebního zákona. Je to velmi složité. Usnesením vlády z 20. ledna 2020 bylo uloženo ministryni MMR zapracovat do nového stavebního zákona návrhy Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. V těchto dnech vláda schválila další kroky pro výstavbu elektrárny Dukovany II.

Chodím dost po Praze a sleduji, co se kde staví; a není toho málo. Dokonce si myslím, že organizace na ochranu světového dědictví UNESCO má částečně pravdu, když varuje před současným trendem předimenzované výstavby v Praze.

Kupuji sobotní Lidové noviny a v posledních mne zaujal článek docenta Zdeňka Lukeše věnovaný betonovému výdechu z tunelu Blanka za stadionem Sparty. Musel jsem osobně konfrontovat, zda co je psáno, je i dáno. A bylo. Musím pochválit stavitele i úředníky za vstřícnost provést úpravy podle návrhu Federica Diaze. Je pravdou, že návrh spatřil světlo světa již v roce 2006, a teprve nyní je uskutečněn. Dobrá myšlenka musí dozrát. Již jsem psal, jak baptisterium San Giovanni ve Florencii čekalo sto let na instalaci definitivních dveří.

Naše Komora si vydobyla dobré postavení ve společnosti a je oslovována z různých důvodů mnoha organizacemi. V minulých dnech to byla plzeňská univerzita. Na Fakultě aplikovaných věd chtějí akreditovat obor městské inženýrství, držím jim palce.

Na druhou stranu nejsme pro začlenění zeměměřictví mezi vybrané činnosti podle zákona č. 360/92 Sb. Kdyby geodeti zůstali v zákoně o zeměměřictví a současně by šlo o vybranou činnost ve výstavbě, došlo by podle našeho mínění k dvojkolejnosti těchto činností. Tuto skutečnost potvrdili i zástupci MMR.

Zdálo by se, že nastalá situace vytváří podmínky pro nicnedělání; mně se zdá opak, nevíme, co dříve. Do toho vstupuje již druhé oslovení delegátů, zda máme znovu odložit konání květnového shromáždění delegátů. Po dlouhé debatě představenstvo přijalo návrh konat SD v září. Problémů by bylo mnoho. Např. účast delegátů; v dotazníkové anketě odpověděla více než polovina, že nepřijedou, dokonce z některých oblastí by nepřijel žádný. Tedy SD by nebylo usnášeníschopné. Stejně tak dodržet nařízení vlády (roušky, odstupy) je těžko splnitelné. Chci sdělit všem právním puristům, že nikdo ze členů stávajícího představenstva není z rozhodnutí o odložení termínu konání SD nadšen. A určitě důvodem nebylo udržet se za každou cenu v instituci Komory. Někteří již ani nechtějí dále kandidovat. Tak snad to ti, kteří tolik touží po zvolení do představenstva, vydrží až do září. Ale o tom, kdo bude zvolen, rozhodnou přítomní delegáti.

Váš předseda

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

P.S. Pravidelně čtu monitoring, přehled tisku, který nám zasílá Mgr. Rafajová, a zaujal mě názor architekta Rostislava Říhy. Tak se s vámi o něj podělím: „Nový stavební zákon jen přelajnuje hřiště. Ale starý mančaft, který neumí hrát týmově, a někteří hráči vůbec, zůstane i na tom novém. Vlastně bych byl nejraději, kdyby se neměnilo nic. Stávající zlo je už alespoň poznané. Nechci znovu zažít období přechodných ustanovení, kdy mne úředníci nutí, abych navrhoval v souladu jak se starými, tak s novými pravidly zároveň. Je to obrovské množství promarněné energie, kterou by šlo napřít smysluplným směrem.“