redakce

 • Stavba roku 2023 byla inspirující. Jaká bude letos?

  Bytové domy Na Rybníčku v Liberci byly jednou ze 13 staveb, které si odnesly hlavní ocenění Stavba roku 2023. Ojedinělý koncept vznikl na místě průmyslového brownfiledu, revitalizuje centrum města a nabízí vícegenerační dostupné bydlení v družstevních bytech Oáza a v domě pro seniory RoSa, a to včetně parkování, služeb a zelené pobytové střechy.

 • Jihočeská Volyně nabídla vize pro celé české stavebnictví

  Význam dřeva jako obnovitelného stavebního materiálu stoupá zejména v souvislosti s aktuálními cíli snížit skleníkové plyny při výstavbě i chodu staveb. Nové aspekty navrhování, realizace a provozu dřevostaveb, nové projektové principy, konstrukční detaily, postupy zpracování dřeva a výroby dřevěných prvků byly prezentovány na 25. mezinárodní konferenci na jihočeské Střední a Vyšší odborné škole ve Volyni. Celá akce tak má ještě jeden zásadní rozměr, a to je podpora technického vzdělání mladé generace.

 • Stavba roku Středočeského kraje 2023

  Do 10. ročníku se přihlásilo třicet osm staveb. Hlavní ocenění titul Stavba roku Středočeského kraje 2023 získala rezidence u Kazínské skály v Černošicích. Kromě toho byla udělena Cena veřejnosti, Cena hejtmanky a čtrnáct zvláštních ocenění. Osobností stavebnictví byl jmenován Václav Mach.

 • Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji

  V přehlídce nejlepších staveb Pardubického kraje byly uděleny čtyři hlavní ceny: Gočárovy mlýny, Nadchod v Litomyšli, Památník Pardubičky a Nájemní bytový dům. Porota je vybrala z třiceti dvou přihlášených soutěžních staveb dokončených a zkolaudovaných za poslední dva roky do konce června 2023.

 • Stavba roku Plzeňského kraje 2022

  Do letošního ročníku se přihlásilo čtyřicet staveb, což je nejvíce v historii soutěže. Dvacetjedna z nich pak postoupilo do finále. Vítězný titul si odnesly tři stavby: novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni.

 • Stavba roku Kraje Vysočina 2022

  V 21. ročníku se utkalo dvacet dva novostaveb a rekonstrukcí. Hlavní cenu získalo pět z nich: Bytový dům pro seniory ve Velkém Meziříčí, Stará škola na náměstí v Třešti, Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen, Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci a Most ev. č. 602-044 na II/602 Dvorce.

 • Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

  Zástupci sedmi klíčových komor a svazů ze zemí Visegrádské čtyřky se shodli na několika klíčových bodech zásadních pro výkon inženýrských a technických profesí ve stavebnictví. Jejich každoroční 29. setkání proběhlo 5. – 7. října v Bratislavě i za účasti pana Klause Thürriedla, předsedy Evropské rady inženýrských komor.

 • Ani po uvolnění podmínek pro instalaci tzv. „malých“ FVE do 50 kW se nevyplatí podceňovat jejich požární bezpečnost

  FVE začne hořet jen zřídka kvůli poruše na samotném panelu. Příčina je většinou ve zkratu v navazujících rozvodech a elektrických zařízeních. Přitom donedávna byla požární bezpečnost obnovitelných zdrojů elektrické energie řešena jen minimálně. Předpisy požární bezpečnosti nereagovaly na rychlý nárůst instalací FVE dostatečně pružně. Nyní se to mění.

 • Zásadní vyhlášky k novému stavebnímu zákonu se teprve připravují

  Již za rok má začít platit nová vyhláška o požadavcích na výstavbu i nová vyhláška o projektové dokumentaci. Odborná veřejnost však zatím nezná jejich předpokládanou podobu. Ministerstva na nich intenzivně pracují. Bohužel za zavřenými dveřmi. Zahájení oficiálního projednávání se očekává každým dnem. Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v příštím vydání.

 • Stavební úřady hledají více než rok cestu, jak na digitalizaci

  Změna nastala v březnu 2023. Pokud stavební úřad není schopen přijmout digitální projektovou dokumentaci opatřenou elektronickým autorizačním razítkem má se podle sdělení MMR obrátit na obec s rozšířenou působností, která ho zastoupí.

 • Ing. Michael Balík, CSc.
  80 let

  Odborník na odvlhčování pozemních staveb i na obnovu památek nejen v ČR. Stojí například za rekonstrukcí Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru.

 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
  85 let

  Přední odborník na tepelně technické vlastnosti staveb má životní motto: Pro kvalitní výkon profese je nutné brát svou odbornou činnost nejen jako zdroj výdělku, ale hlavně jako činnost přinášející radost a uspokojení z vykonávané práce.

 • Ing. Bohumil Pech †87 let

  Ve věku nedožitých 88 let zemřel jeden z čestných členů ČKAIT a první předseda oblastní kanceláře Liberec (1992–2004).

 • Při instalaci tepelných čerpadel vzduch/voda se musí dodržet hygienické limity na hluk

  Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vždy stacionárním zdrojem hluku ve smyslu nařízení vlády o dodržování hygienických limitů, a to i po nabytí účinnosti LEX OZE I. Je třeba si uvědomit, že i když instalace tepelného čerpadla již není předmětem posouzení ze strany stavebního úřadu, nezbavuje tato skutečnost vlastníka odpovědnosti za plnění hygienických limitů hluku a šetrnosti k sousedství podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2022

  Do již 16. ročníku Stavby Moravskoslezského kraje se vloni přihlásilo 46 staveb. Nejvíce byla obsazena kategorie Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské s celkovým počtem 11 staveb.

 • Současná novela má pořadové číslo 188 aneb z historie nového stavebního zákona

  ČKAIT sleduje a připomínkuje nový stavební zákon od samého začátku. Proces rekodifikace byl spuštěn v září 2017, kdy byl vládě ČR předložen věcný záměr vypracovaný MMR. O rok později schválená verze měla zajistit, aby veřejné stavební právo stanovilo jednoznačná, jednoduchá, aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla. Na stránkách www.ckait.cz/rekodifikace jsou uloženy všechny dokumenty oficiálně projednávané v souvislosti s novým stavebním zákonem. K datu vydání tohoto článku jich bylo již 188. Rekodifikaci pravidelně projednávala Legislativní komise ČKAIT a popisujeme ji v téměř každém vydání časopisu Z+i:

 • 25 a 20 let od povodní dokládá význam autorizovaných osob

  Povodeň před pětadvaceti a dvaceti lety přinutila společnost přehodnotit povýšený přístup k přírodě: kompletně se změnily povodňové plány i tzv. krizový zákon. Bohužel dodnes nejsou jasně ukotveny postavení, práva, odpovědnost ani pojištění autorizovaných osob, které se zapojily do likvidace škod při velkých živelních katastrofách. ČKAIT se to snaží změnit. I proto jsme oslovili pamětníky a požádali je o zprostředkování jejich zkušeností s likvidací následků tehdejších živelních událostí.

 • Stavba roku Středočeského kraje

  Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala Plavební komora Hořín. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes Labe v Nymburce. Obě tyto stavby získaly i další ocenění, mimo jiné jednu z deseti hlavních cen v celostátní přehlídce Stavba roku 2022.

 • Stavba roku Vysočina

  V 20. ročníku přehlídky Stavba roku Kraje Vysočina 2021 soutěžilo šestnáct novostaveb a rekonstrukcí. Letošní hlavní titul získaly tři stavby: fotbalové kabiny, obvodní oddělení policie a kolejové úpravy železniční stanice.

 • Stavba roku Plzeňského kraje

  Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk, bytový dům v Jetelové ulici v Plzni a rekreační objekt Útulnoff v Milínově. Oceněno bylo také devět dalších staveb.

 • 30 let ČKAIT

  Na stránkách 30let.ckait.cz představujeme opravdové inženýrské umění, které vzniklo mezi roky 1992 až 2022 v průběhu 30 let existence ČKAIT i Česka. Přečtěte si zajímavé rozhovory s 30 mimořádnými osobnostmi stavebními inženýry. Seznamte se s 30 jedinečnými stavbami. Jejich příběhy jsou inspirující.

 • PF 2023

  Inženýrské umění potřebuje nejen Vaše znalosti a zkušenosti, ale i osvícené investory.

 • Pozvánka na videomapping ČKAIT 1992 – 2022

  Zveme Vás na oslavu 30 let ČKAIT. Na fasádě Kongresového centra v Praze večer 10. října promítneme 30 vybraných staveb dokončených v minulých 30 letech. Akce je součástí doprovodného programu Mezinárodní konference Politiky architektury a stavební kultury, která se koná v rámci českého předsednictví EU. Stejnojmenný dokument nyní prochází připomínkováním.

 • Výsledky ankety mezi autorizovanými osobami

  Výkon povinného dozoru projektanta (dnes autorského dozoru) by uvítalo 69 % účastníků ankety mezi členy ČKAIT. Anketa poukázala i na některé nejasnosti výkladu a problematičnost výkonu činnosti autorského dozoru.

 • Odborná konference: Strategie CPTED a její přínosy pro bezpečnost měst

  Dne 6. října 2022 se v prostorách Kongresového centra v Praze uskuteční odborná konference věnovaná využití strategie CPTED v praxi. Konference, kterou pořádá MV ČR ve spolupráci s agenturou ČAS u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, je tematicky rozdělena do tří bloků:

 • Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021

  V úterý 24. 5. 2022 byly v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění v již 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021. Bylo uděleno pět hlavních titulů a dvě ceny poroty bez uvedení pořadí. Sedm cen udělili partneři soutěže. 

 • Město a průmysl

  26. ročník konference Městské inženýrství Karlovarsko 2022 je již tradičně zařazen do celoživotního vzdělávání.

 • Minimální odměny za služby inženýrů a architektů podle evropského práva

  Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora EU zveřejněného 18. ledna 2022 ukazuje různý přístup k jednotlivým zemím. Navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie již konstatoval, že německá právní úprava, která stanoví minimální částky odměn za služby architektů a inženýrů (HOAI), je v rozporu se směrnicí o službách, není německý vnitrostátní soud, kterému byl předložen spor mezi jednotlivci, povinen upustit od použití této německé právní úpravy pouze na základě unijního práva.

 • Evropský kongres: Recyklace stavebních materiálů 2030

  Evropská asociace kvality pro recyklaci e.V. (EQAR) pořádá dne 1. června 2022 v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově kongres “Recyklace stavebních materiálů 2030 “ Kongres na téma „Building Material Recycling 2030“ bude probíhat v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově (Německo).

 • Společné prohlášení inženýrů zemí V4

  Dne 8. října 2021 se v maďarském Debrecíně uskutečnilo 27. zasedání inženýrských organizací – komor a svazů – zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bylo kvůli epidemickým opatřením přeloženo z roku 2020. Hlavní body společného prohlášení se týkaly vize o udržitelnosti, nutnosti digitalizace stavebnictví, nutnosti zavést povinný dozor projektanta i upevnit pozici městského inženýra.

 • Stavba roku 2021 má deset vítězů

  Celkem deset titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. V soutěži se utkalo celkem devadesát staveb.

 • Stavba Jihomoravského kraje 2020

  Do 19. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje, se přihlásilo celkem 29 staveb.

 • Městská památková rezervace Jihlava

  Druhou zlatou mincí vydanou v letos zahájeném pětiletém cyklu České národní banky je městská památková rezervace Jihlava. Byla emitována 5. října 2021 v nominální hodnotě 5000 Kč. Podle návrhu Luboše Charváta je na lícní straně mince vyobrazena postava anděla na nebesích, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Na rubové straně je propracovaná koláž architektonických památek městské památkové rezervace.