redakce

 • Stavební úřady hledají více než rok cestu, jak na digitalizaci

  Změna nastala v březnu 2023. Pokud stavební úřad není schopen přijmout digitální projektovou dokumentaci opatřenou elektronickým autorizačním razítkem má se podle sdělení MMR obrátit na obec s rozšířenou působností, která ho zastoupí.

 • Ing. Michael Balík, CSc.
  80 let

  Odborník na odvlhčování pozemních staveb i na obnovu památek nejen v ČR. Stojí například za rekonstrukcí Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru.

 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
  85 let

  Přední odborník na tepelně technické vlastnosti staveb má životní motto: Pro kvalitní výkon profese je nutné brát svou odbornou činnost nejen jako zdroj výdělku, ale hlavně jako činnost přinášející radost a uspokojení z vykonávané práce.

 • Ing. Bohumil Pech †87 let

  Ve věku nedožitých 88 let zemřel jeden z čestných členů ČKAIT a první předseda oblastní kanceláře Liberec (1992–2004).

 • Při instalaci tepelných čerpadel vzduch/voda se musí dodržet hygienické limity na hluk

  Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vždy stacionárním zdrojem hluku ve smyslu nařízení vlády o dodržování hygienických limitů, a to i po nabytí účinnosti LEX OZE I. Je třeba si uvědomit, že i když instalace tepelného čerpadla již není předmětem posouzení ze strany stavebního úřadu, nezbavuje tato skutečnost vlastníka odpovědnosti za plnění hygienických limitů hluku a šetrnosti k sousedství podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2022

  Do již 16. ročníku Stavby Moravskoslezského kraje se vloni přihlásilo 46 staveb. Nejvíce byla obsazena kategorie Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské s celkovým počtem 11 staveb.

 • Současná novela má pořadové číslo 188 aneb z historie nového stavebního zákona

  ČKAIT sleduje a připomínkuje nový stavební zákon od samého začátku. Proces rekodifikace byl spuštěn v září 2017, kdy byl vládě ČR předložen věcný záměr vypracovaný MMR. O rok později schválená verze měla zajistit, aby veřejné stavební právo stanovilo jednoznačná, jednoduchá, aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla. Na stránkách www.ckait.cz/rekodifikace jsou uloženy všechny dokumenty oficiálně projednávané v souvislosti s novým stavebním zákonem. K datu vydání tohoto článku jich bylo již 188. Rekodifikaci pravidelně projednávala Legislativní komise ČKAIT a popisujeme ji v téměř každém vydání časopisu Z+i:

 • 25 a 20 let od povodní dokládá význam autorizovaných osob

  Povodeň před pětadvaceti a dvaceti lety přinutila společnost přehodnotit povýšený přístup k přírodě: kompletně se změnily povodňové plány i tzv. krizový zákon. Bohužel dodnes nejsou jasně ukotveny postavení, práva, odpovědnost ani pojištění autorizovaných osob, které se zapojily do likvidace škod při velkých živelních katastrofách. ČKAIT se to snaží změnit. I proto jsme oslovili pamětníky a požádali je o zprostředkování jejich zkušeností s likvidací následků tehdejších živelních událostí.

 • Stavba roku Středočeského kraje

  Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala Plavební komora Hořín. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes Labe v Nymburce. Obě tyto stavby získaly i další ocenění, mimo jiné jednu z deseti hlavních cen v celostátní přehlídce Stavba roku 2022.

 • Stavba roku Vysočina

  V 20. ročníku přehlídky Stavba roku Kraje Vysočina 2021 soutěžilo šestnáct novostaveb a rekonstrukcí. Letošní hlavní titul získaly tři stavby: fotbalové kabiny, obvodní oddělení policie a kolejové úpravy železniční stanice.

 • Stavba roku Plzeňského kraje

  Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk, bytový dům v Jetelové ulici v Plzni a rekreační objekt Útulnoff v Milínově. Oceněno bylo také devět dalších staveb.

 • 30 let ČKAIT

  Na stránkách 30let.ckait.cz představujeme opravdové inženýrské umění, které vzniklo mezi roky 1992 až 2022 v průběhu 30 let existence ČKAIT i Česka. Přečtěte si zajímavé rozhovory s 30 mimořádnými osobnostmi stavebními inženýry. Seznamte se s 30 jedinečnými stavbami. Jejich příběhy jsou inspirující.

 • PF 2023

  Inženýrské umění potřebuje nejen Vaše znalosti a zkušenosti, ale i osvícené investory.

 • Pozvánka na videomapping ČKAIT 1992 – 2022

  Zveme Vás na oslavu 30 let ČKAIT. Na fasádě Kongresového centra v Praze večer 10. října promítneme 30 vybraných staveb dokončených v minulých 30 letech. Akce je součástí doprovodného programu Mezinárodní konference Politiky architektury a stavební kultury, která se koná v rámci českého předsednictví EU. Stejnojmenný dokument nyní prochází připomínkováním.

 • Výsledky ankety mezi autorizovanými osobami

  Výkon povinného dozoru projektanta (dnes autorského dozoru) by uvítalo 69 % účastníků ankety mezi členy ČKAIT. Anketa poukázala i na některé nejasnosti výkladu a problematičnost výkonu činnosti autorského dozoru.

 • Odborná konference: Strategie CPTED a její přínosy pro bezpečnost měst

  Dne 6. října 2022 se v prostorách Kongresového centra v Praze uskuteční odborná konference věnovaná využití strategie CPTED v praxi. Konference, kterou pořádá MV ČR ve spolupráci s agenturou ČAS u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, je tematicky rozdělena do tří bloků:

 • Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021

  V úterý 24. 5. 2022 byly v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění v již 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021. Bylo uděleno pět hlavních titulů a dvě ceny poroty bez uvedení pořadí. Sedm cen udělili partneři soutěže. 

 • Město a průmysl

  26. ročník konference Městské inženýrství Karlovarsko 2022 je již tradičně zařazen do celoživotního vzdělávání.

 • Minimální odměny za služby inženýrů a architektů podle evropského práva

  Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora EU zveřejněného 18. ledna 2022 ukazuje různý přístup k jednotlivým zemím. Navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie již konstatoval, že německá právní úprava, která stanoví minimální částky odměn za služby architektů a inženýrů (HOAI), je v rozporu se směrnicí o službách, není německý vnitrostátní soud, kterému byl předložen spor mezi jednotlivci, povinen upustit od použití této německé právní úpravy pouze na základě unijního práva.

 • Evropský kongres: Recyklace stavebních materiálů 2030

  Evropská asociace kvality pro recyklaci e.V. (EQAR) pořádá dne 1. června 2022 v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově kongres “Recyklace stavebních materiálů 2030 “ Kongres na téma „Building Material Recycling 2030“ bude probíhat v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově (Německo).

 • Společné prohlášení inženýrů zemí V4

  Dne 8. října 2021 se v maďarském Debrecíně uskutečnilo 27. zasedání inženýrských organizací – komor a svazů – zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bylo kvůli epidemickým opatřením přeloženo z roku 2020. Hlavní body společného prohlášení se týkaly vize o udržitelnosti, nutnosti digitalizace stavebnictví, nutnosti zavést povinný dozor projektanta i upevnit pozici městského inženýra.

 • Stavba roku 2021 má deset vítězů

  Celkem deset titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. V soutěži se utkalo celkem devadesát staveb.

 • Stavba Jihomoravského kraje 2020

  Do 19. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje, se přihlásilo celkem 29 staveb.

 • Městská památková rezervace Jihlava

  Druhou zlatou mincí vydanou v letos zahájeném pětiletém cyklu České národní banky je městská památková rezervace Jihlava. Byla emitována 5. října 2021 v nominální hodnotě 5000 Kč. Podle návrhu Luboše Charváta je na lícní straně mince vyobrazena postava anděla na nebesích, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Na rubové straně je propracovaná koláž architektonických památek městské památkové rezervace.

 • Městská památková rezervace Cheb – Zlatá mince ČNB

  XI. ročník soutěžní přehlídky, která se koná tradičně každé dva roky, zná své vítěze. Ze 48 přihlášených staveb je jednoznačně patrné, že v Jihočeském kraji se úroveň stavění i přes složitou dobu zvyšuje.

 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Stanovisko MMR k digitalizaci stavebního deníku od 1. ledna 2021

  Ze stanoviska MMR vyplývá, že stavebník u nadlimitní veřejné zakázky bude muset až do 1. července 2023 papírový stavební deník konvertovat do autorizované elektronické podoby jako celek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Chybí totiž elektronické autorizační razítko i přechodné ustanovení.

 • Diskuze o nezbytnosti geotechnického průzkumu

  Ministerstvo pro místní rozvoj se důrazně ohrazuje proti závěrům uváděným v článku „ANO, my podloží nepotřebujeme", zveřejněném v časopise Zprávy a informace ČKAIT č. 4/2020, jehož autorem je doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

 • Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

  Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

 • Právní poradna ČKAIT

  Bezplatné právní poradenství pro autorizované osoby ČKAIT poskytuje jednou až dvakrát měsíčně v Praze Mgr. Machačková a v Brně JUDr. Kuzmová.