Stavba roku Středočeského kraje

Úprava ohlaví Plavební komory Hořín
Úprava ohlaví Plavební komory Hořín

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala Plavební komora Hořín. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes Labe v Nymburce. Obě tyto stavby získaly i další ocenění, mimo jiné jednu z deseti hlavních cen v celostátní přehlídce Stavba roku 2022.

V letošním ročníku bylo uděleno sedm nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje a devatenáct dalších cen. Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022 se uskutečnilo ve čtvrtek 29. září 2022 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF), která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI), Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy (HK), Obcí architektů (OA), Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2022 se skládala ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran (OA), který byl zároveň předsedou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (ABF), Ing. Pavel Němec (HK), Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. Petr Nicek (SPS), Ing. Václav Mach (ČKAIT), Ing. arch. Jan Mackovič, za Středočeský kraj, Ing. arch. Vladimíra Leníčková (OA) a Mgr. Filip Žežulka (MPO). V rámci hodnocení navštívili členové poroty všech 25 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Úprava ohlaví Plavební komory Hořín

 • Ocenění: Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022
 • Další ocenění: Stavba roku 2022, 30 let ČKAIT – 30 STAVEB, Vodohospodářská stavba roku 2021
 • Stavebník: Ředitelství vodních cest ČR
 • Správce stavby a technický dozor investora: Společnost (sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby tvořené společníky Tým dopravního inženýrství s.r.o. a INFRAM a.s.; Ing. Vladimír Maha (0007006, IP00), vedoucí týmu správce stavby; Tomáš Krupka, zástupce vedoucího týmu správce stavby a TDI; Ing. Boris Vološ, Ph.D. (0011766, IV00), specialista TDI na vodohospodářské stavby
 • Projekt: Valbek, spol. s r.o., Ing. Jaromír Drašar (0500781, IV00), hlavní projektant; ve spolupráci s AQUATIS a.s., Ing. Michael Trnka, CSc. (0000107, IM00, IS00), vedoucí týmu hydrotechnické části; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (1003835, IP00, IS00) – železobetonové a zděné konstrukce; Ing. Richard Kuk; Ing. Radek Navrátil; Ing. Otakar Hrdlička – Národní památkový ústav; Ing. Jan Blažek (0011023, IM00), hlavní projektant mostní konstrukce
 • Dodavatel: Metrostav a.s., divize 6, oblastní zastoupení JIH, Jan Prokeš (0102274, SP00, SV01), projektový manažer; Ing. Josef Špaček (0202183, IP00), hlavní stavbyvedoucí; Zakládání staveb, a.s., Ing. Karel Staněk (0000668, IG00); Ing. Oto Petrášek
 • Hodnocení: Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 byl udělen za zcela výjimečné stavebně- technické řešení s maximálním respektem k celému objektu zapsané technické památky. Zároveň porota ocenila unikátnost technického řešení stavby, které bylo mimořádně odvážné a vyžádalo si velmi vysoké nároky na spolupráci zadavatele, projektanta, dodavatele a památkářů.

Foto: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Lávka přes Labe v Nymburce

 • Ocenění: Cena hejtmanky Středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji 2022
 • Další ocenění: Zvláštní cena ČKAIT, Stavba roku 2022, Grand Prix Obce architektů 2022 – v kategorii novostavby
 • Stavebník: Město Nymburk
 • Projekt: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. (1001834), Ing. Leonard Šopík, Ph.D. (1006176),
 • Ing. Jan Pozdíšek, Ph.D. (1006097), Ing. Karel Zlatuška (1007367), doc. Ing. Jan Masopust, CSc. (0000226)
 • Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., stavbyvedoucí: Ing. Libor Svoboda, Ing. Zdeněk Novotný (0500786)
 • Hodnocení: Porota ocenila unikátní vynalézavou práci statika a konstruktéra lávky, včetně harmonického urbanisticko-architektonického účinku technického díla, které vzešlo z architektonicko-konstrukční soutěže.

Více na stavbaroku.cz