Mgr. Jakub Doležel

 • Pojištění odpovědnosti a mezinárodní spolupráce stavebních odborníků

  Odborné činnosti ve výstavbě mají nezřídka zahraniční přesah. Stále častěji se stává, že pracovní povinnosti zavedou autorizované osoby (AO) mimo ČR a mnohdy i velmi daleko za hranice EU. Stejně tak přibývají případy, kdy zahraniční odborníci pracují v českém stavebnictví. V tomto článku se soustředíme na základní informace o odborné spolupráci ve stavebnictví na mezinárodní úrovni ve vztahu k pojištění odpovědnosti za škody.

 • Jaký dopad má překrývání oborů autorizací na profesní odpovědnost?

  Jednou ze zásadních novinek vyvolaných novým stavebním zákonem je snaha o jednoznačnější definování podmínek překrývání autorizací. Změny definice kompetencí se týkají jak projektantů, tak stavbyvedoucích či všech forem dozorů ve výstavbě, bez ohledu na obor autorizace. Je nutné stále připomínat, že míra rizika v profesní odpovědnosti autorizovaných osob se zvyšuje.

 • Výluky z pojištění – část II.

  V tomto článku přinášíme pokračování informací o výlukách z pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Najdete zde také další všeobecné informace ve vztahu k výlukám z pojištění v rámci odborné činnosti ve výstavbě.

 • Výluky z pojištění – část I.

  Stejně jako každé pojištění na trhu, i pojištění profesní odpovědnosti má své výluky. U odpovědnostního pojištění se jedná o předem stanovené situace či určitá rizika, na které se v případě vzniku škody pojištění nevztahuje, případně pojišťovna omezuje rozsah jejich pojistné ochrany.

 • Pozor na základní principy profesního pojištění!

  Autorizované osoby jsou mezi prvními, na kom investor požaduje náhradu případné škody. Často jsou také jedinými, kdo má pojištění profesní odpovědnosti. Je na ně proto vyvíjen nátlak, aby náhradu škody vzaly na sebe. To je však podvod. Pojišťovny vždy zjišťují, zda škoda vznikla a kdo je za ni odpovědný. Tento článek uvádí zákonný postup a základní principy náhrady škody, na které navazuje uplatnění pojistného plnění.

 • Profesní pojištění – na co se vztahuje a čím je specifické?

  Každý člen ČKAIT má základní pojištění profesní odpovědnosti hrazené v rámci členských příspěvků. Při stále rostoucích cenách napříč všemi obory využívá čím dál více autorizovaných osob připojištění, nebo o něm uvažuje. Jste si však jisti, v jakých případech Vás chrání a k čemu přesně profesní pojištění slouží? A kdy naopak pojistnou ochranu neposkytuje?

 • Profesní připojištění a Claims Made

  Co se stane při porušení principu CLAIMS MADE? Na příkladu skutečné pojistné události projektanta ukážeme, na co by si měly autorizované osoby dát v souvislosti s profesním připojištěním pozor. Ve světle veřejně známých havárií z posledních let je zřejmé, že připojištění není jen bodem ve smlouvě.

 • Pojištění profesní odpovědnosti

  Každá autorizovaná osoba má pojištěnu profesní odpovědnost se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. S ohledem na rostoucí počet škod pojišťovací makléři doporučují sjednat si připojištění si připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.

 • Udržovací pojištění autorizovaných osob

  Pokud by došlo k přetržce či ukončení pojištění (či připojištění), zaniká tak pojistná ochrana pro dříve vykonanou autorizovanou činnost, což mohou být dříve odevzdané projekty, vykonané dozory apod. Udržovací pojištění je pojistná ochrana autorizovaných osob navazující na princip CLAIMS MADE, který byl podrobně popsán v minulém vydání Z+i č. 5/2019.

 • Princip pojištění CLAIMS MADE

  Cílem tohoto článku je vysvětlení pojistného principu CLAIMS MADE, tedy principu uplatnění nároku na náhradu škody, který se váže k pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Aby byla škoda likvidní, musí být příčina a vznik škody, uplatnění nároku a nahlášení škody v době nepřetržitého trvání pojištění. Tuto podmínku musí splnit nejen projektant,ale i stavbyvedoucí či technický dozor stavebníka.

 • Jak se pojistit proti profesnímu pochybení

  Cílem článku je seznámit autorizované osoby ČKAIT s kombinacemi základního pojištění, zvýšeného skupinového pojištění a individuálního připojištění v režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Komplikace může nastat ve chvíli, kdy AO působí jako zaměstnanec. Zaměstnance chrání zákoník práce a dle této právní úpravy odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.