Udržovací pojištění autorizovaných osob

Pokud by došlo k přetržce či ukončení pojištění (či připojištění), zaniká tak pojistná ochrana pro dříve vykonanou autorizovanou činnost, což mohou být dříve odevzdané projekty, vykonané dozory apod. Udržovací pojištění je pojistná ochrana autorizovaných osob navazující na princip CLAIMS MADE, který byl podrobně popsán v minulém vydání Z+i č. 5/2019.

Než vysvětlíme, co to udržovací pojištění vlastně je, stručně zopakujeme, co znamená pojistný princip CLAIMS MADE. Definovat ho lze následovně: Aby byla škoda likvidní a pojišťovna škodu zaplatila, musí být příčina škody, vznik škody, uplatnění nároku na náhradu škody a nahlášení škody v době nepřetržitého trvání pojištění. A právě závěr věty hovořící o nepřetržitém trvání pojištění má vazbu na udržovací pojištění. Pokud by došlo k přetržce či ukončení pojištění (či připojištění), zaniká tak pojistná ochrana pro dříve vykonanou autorizovanou činnost, což mohou být dříve odevzdané projekty, vykonané dozory apod.

Jaké jsou základní druhy udržovacího pojištění?

Rozebereme zejména dva základní druhy, tedy udržovací pojištění k připojištění konkrétní zakázky, které slouží po dobu záruky u připojištění jednotlivého díla a udržovací pojištění po ukončení činnosti, třeba při odchodu do starobního důchodu.

Pokud jde o udržovací pojištění k připojištění konkrétní zakázky, lze ho sjednat jednorázově po dokončení konkrétního díla, kvůli kterému bylo pojištění sjednáno. Nezřídka se stává, že investor ve smlouvě o dílo po autorizované osobě vyžaduje, aby si sjednala po ukončení zakázky udržovací pojištění, které potom slouží jako dodatečná ochrana. Připojistí-li si AO například konkrétní projekt, potom po jeho odevzdání a ukončení aktivní činnosti na tomto projektu předává toto dílo investorovi. Ten však toto dílo nemusí realizovat ihned. Může třeba čekat na dotace a tento projekt potom nemusí být realizován i několik let. A právě udržovací pojištění slouží k tomu, aby zajistilo pojistnou ochranu jak po odevzdání tohoto projektu, tak i v době realizace, po kolaudaci a v době, kdy se ještě z vadného projektu může vyskytnout škoda.

Udržovací pojištění po ukončení autorizované činnosti se ve většině případů sjednává při odchodu do starobního důchodu, nebo při ukončení na vlastní žádost s tím, že AO ukončí i své členství v ČKAIT. Pojistné za udržovací pojištění k základnímu limitu pojistného plnění 250.000 Kč činí jednorázově na 5 let částku 600 Kč. V případě pozastavení autorizace hradí pojistné za udržovací pojištění Komora.

Jak je to při ukončení autorizované činnosti a připojištění nad rámec základního pojištění ČKAIT?

Pokud AO využívala připojištění formou přihlášky, nejčastěji v případě firem, potom se sjednává udržovací pojištění formou přihlášky k udržovacímu pojištění. Pojistné v tomto případě činí 70 % ceny pojistného za poslední pojistné období a tato částka se hradí jednorázově na 5 let dopředu.

V případě zvýšeného skupinového pojištění se platí udržovací pojištění také jednorázově na 5 let dopředu podle limitu plnění, který AO využívala v době aktivní činnosti. V případě limitu plnění 5 mil. Kč činí pojistné za udržovací pojištění částku 5.000 Kč na 5 let, v případě limitu plnění 2 mil. Kč činí pojistné za udržovací pojištění částku 3.000 Kč na 5 let.

Pokud by se AO zdála pojistná ochrana po dobu 5 let krátká, lze po uplynutí této doby udržovací pojištění dále prodloužit. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pojišťovacího makléře ČKAIT.

Mgr. Jakub Doležel
+420 725 321 530, j.dolezel@greco.services

Ing. Petra Bartoníčková
+420 728 130 266, p.bartonickova@greco.services