Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijních materiálů.

Novinky

  • R3-1 Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost
  • R8-1 Ochrana měkkých cílů

Aktualizace

  • A 4.1 Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů
  • A 3.3 Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy
  • PS 10.5 Facility management a technicko-ekonomická správa majetku
  • PS 1.1 Stavební software dostupný na internetu
  • TP 1.21 Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování
  • MP 1.1.4 Stavebně technický průzkum výskytu azbestu

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv,
uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Přístup do systému

Přístup k neveřejným dokumentům a tisk pomůcek ve formátu PDF je umožněn po přihlášení. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem nebo vygenerovat přímo z webu. Kompletní nabídka služeb je pro členy ČKAIT zdarma. Kontakt pro návrhy, připomínky, dotazy a žádosti o heslo: profesis@ckait.cz.