JUBILEUM: Karel Pastuszek – gratulace k osmdesátinám

JUBILEUM: Karel Pastuszek – gratulace k osmdesátinám

Odborník, kamarád a veselý člověk – to je snad ta nejvýstižnější krátká charakteristika našeho dlouholetého kolegy a člena OK ČKAIT Ostrava, pana Karla Pastuszka, narozeného 15. ledna 1940. Známe se již tak dlouho, a snad právě proto nás všechny překvapilo, že ho znovu dostihlo kulaté výročí. Jeho 80. narozeniny, které oslavil v pracovní atmosféře, by v rekapitulaci vydaly na objemnou složku.

V době, kdy v roce 1993 absolvoval po úspěšných zkouškách slib, se opíral především o výtečné znalosti a zkušenosti z inženýrské činnosti v železárnách Třinec. Komora získala autorizovaného člena, který se aktivně zapojil do všech činností vedoucích k jejímu rozvoji. Několik období komorového života, v letech 1993–1999, působil v Brně ve funkci zkušebního komisaře Technologických zařízení staveb. Dlouhá léta pracoval v představenstvu, kde hájil zájmy a potřeby technologických oborů a pozice autorizovaných techniků.

Jeho činorodé zapojení v aktivech oborů Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb vyústilo v autorství celé řady metodických pomůcek v profesním informačním systému ČKAIT PROFESIS. Stále se ještě podílí na jejich aktualizacích, což současně dokládá jeho velký přehled v oblasti právních předpisů k výstavbě. Po ukončení činnosti v představenstvu se zapojil do činnosti ve výboru oblasti Ostrava, kde pracoval v období 2003–2009. I nadále se s ním pravidelně potkáváme jako se zapáleným delegátem nejen na VH oblasti Ostrava, ale i na Shromáždění delegátů ČKAIT Praha.

Za aktivní přístup k plnění požadavků na autorizované osoby obdržel v rámci VH ČKAIT Ostrava v lednu 2020 od předsedy ČKAIT stříbrnou medaili včetně poděkování za dlouhodobou aktivitu v oblasti výstavby.

Všichni, kdo se s ním kdy setkali v rámci pracovních, komorových či společenských setkání, mu přejí k jeho významnému životnímu jubileu jen to nejlepší!