Stavební veletrh Brno 2020 se koná 26.–29. února 2020

Letošní ročník naváže na úspěšné téma zdravého bydlení z roku 2019 tématem Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se tradičně spolupodílí na organizaci Stavebního veletrhu Brno včetně doprovodného programu.

Letošní ročník Stavebního veletrhu, který se koná 26.–29. února 2020, naváže na úspěšné téma zdravého bydlení z roku 2019 tématem Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort. Na moto veletrhu navazuje Komora již tématem slavnostního večera – Ouvertury Stavebního veletrhu Brno, který pořádá ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. Ouvertura se koná v předvečer zahájení veletrhu v krásném prostoru Novobarokní auly Rektorátu VUT v Brně. Příspěvky na téma Vnitřní prostředí budov přednesou Ing. Petr Blasinski, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., oba z Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně, a prof. Ing. Josef Chybík, CSc., z Ústavu stavitelství Fakulty architektury VUT v Brně.

Tradičně také ČKAIT organizuje Stavební poradenské centrum, v němž poskytují vybraní nezávislí odborníci informace návštěvníkům veletrhu bezplatně. Stánek je určen také členům Komory i zájemcům o autorizaci, kteří potřebují souhrnné informace o činnosti ČKAIT, procesu autorizace, projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT, Profesním informačním systému (PROFESIS), právní poradně, poradně pro bezbariérové užívání staveb a dalších službách Komory. Návštěvníci veletrhu si ve stánku poradenství mohou také zakoupit odbornou stavební literaturu z produkce vydavatelství ČKAIT a dalších vydavatelů.

V rámci Stavebního poradenského centra Komora organizuje denně krátké přednášky na vybraná témata. Těmi jsou opravy panelových domů, vnitřní prostředí budov (předcházení vzniku plísní, výměna vzduchu), výskyt plísní na fasádách, hospodaření se srážkovou vodou, recyklace vody, vytápění a chlazení, bazény v interiéru a odvětrání prostor. Přednášejícími jsou odborníci ze ČKAIT, Státního zdravotního ústavu a VUT v Brně.

Více o stavebním veletrhu naleznete v kalendáři akcí ČKAIT.