JUBILEUM: František Bostl – stále aktivní osmdesátník

JUBILEUM: František Bostl – stále aktivní osmdesátník

Osudem Františka Bostla bylo umístěnkové řízení, které tehdejšího absolventa střední průmyslové školy stavební poslalo pracovat na stavební úřad do pohraničí. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla předpokladem pro jeho další působení, a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního plánování jihočeského krajského národního výboru (KNV).

Jeho znalosti ho doporučily pracovat i v poradních orgánech ústředních úřadů. Za situace, kdy pro výkon funkce v komunistickém KNV začaly být rozhodující ne odborné, ale politické požadavky, František z KNV odešel, a vedl pak Krajskou investorsko-inženýrskou organizaci pro bytovou a občanskou výstavbu. Následně řídil výstavbu a údržbu Dopravního podniku České Budějovice. Po odchodu do důchodu spoluvlastnil a řídil projektový atelier s.r.o. Od roku 1979 dosud, tedy již 40 let, je soudním znalcem pro oceňování nemovitostí, byl též znalcem pro obor stavebnictví a od roku 1983 dosud je předsedou poradní a zkušební komise Krajského soudu pro obory stavebnictví a oceňování nemovitostí. V Českém svazu stavebních inženýrů zastává již dlouhá léta funkci předsedy revizní komise a po tři období byl tajemníkem poroty soutěžní přehlídky stavebních realizací PRESTA Jižní Čechy.

František Bostl získal autorizaci pro obor pozemní stavby v roce 1994 a pro své odborné a právní znalosti, značné zkušenosti, pracovitost a smysl pro poctivost pracoval od roku 1997 v senátu Stavovského soudu a po tři volební období byl členem Stavovského soudu ČKAIT.

Za svou obětavou práci byl oceněn různými vyznamenáními, inženýrskou komorou mu bylo uděleno čestné členství ČKAIT.

Jménem svým a jménem svých bývalých spolupracovníků bych mu rád poděkoval za veškerou práci pro společnost, za přímý, poctivý a kamarádský vztah ke kolegům a spolupracovníkům a do dalších let mu popřál zdraví a výdrž v jeho aktivitách.