NÁZORY: Lze stavět zároveň rychle, levně a kvalitně?

Pohled starosty pražské městské části na přípravu investičních projektů, který byl uveřejněn v úvodníku Uhříněveského zpravodaje č. 11/2019. Podle jeho zkušeností se nedá stavět zároveň levně, rychle a kvalitně. Buď je stavba levná, pak ale pokud má být kvalitní, nebude postavena rychle.

Chtěl bych se společně s vámi zamyslet nad třemi prioritami, které bereme s mými kolegy vždy do úvahy při přípravě jednotlivých stavebních projektů. Mám tím na mysli kombinaci levně – rychle – kvalitně. Obecně se dá říci, že investor vždy trvá na tom, aby byly všechny tři aspekty naplněny. Asi mi však dáte za pravdu, že v reálném životě lze upřednostnit pouze dvě věci na úkor té třetí. Z uvedeného známého diagramu je patrné, jak se jednotlivé možnosti navzájem vylučují. Projekt, který bude zároveň levný, rychlý a kvalitní, neexistuje. Z toho vyplývá, že každý případ musí být posuzován samostatně a je nutné počítat s důsledky, které s sebou preference dvou priorit nese.

Vzhledem k tomu, že nakládáme s veřejnými prostředky (de facto vašimi penězi), snažíme se volit taková řešení, jaká byste pravděpodobně volili i vy při investování vašich vlastních peněz. Předpokládám, že pokud máte v plánu např. rekonstrukci staré koupelny, záleží vám na tom, aby byla práce provedena kvalitně, a vy jste ji za několik málo let nemuseli předělávat znovu. Můžete se pak rozhodnout, zda si připlatíte za rychlost realizace či ne.

Žijeme v uspěchané době a sami si z vašeho zaměstnání možná vybavíte situaci, kdy po vás klient požadoval nereálné termíny. V horším případě bylo pak jejich nedodržení vydáváno za vaši neschopnost. Tlak na rychlost výstavby, s přihlédnutím ke kritické situaci ve školství, je v naší MČ enormní. Stavby, které MČ plánuje v příštích letech realizovat, budou sloužit dalším generacím. Pro zajímavost nejstarší budova ZŠ Bratří Jandusů byla dokončena v roce 1884, tj. před 135 lety. V tomto kontextu považujeme za správné investovat více času do přípravy projektu než volit rychlá a levná řešení, jejichž problémy se objeví záhy po předání stavby do provozu. Pro příklady nemusíme chodit daleko.

MŠ v Pitkovicích se podařilo realizovat během relativně krátké doby za cca 46 mil. Kč vč. zahrady. Během prvního roku provozu se však ukázalo, že je zázemí školky silně poddimenzované a kvůli absenci propojovací chodby mezi dvěma pavilony musí být provozy zdvojeny (úklid, přípravna jídla atd.). To se velmi negativně odráží v každoročních finančních nákladech na personál. Tyto aspekty bohužel rodič nevidí, jelikož z jeho pohledu školka funguje. Jenže z pohledu ekonomie provozu se jedná o naprostý nesmysl.

Podobné to bylo i u připravované ZŠ Romance, kdy magistrát v roce 2016 rozhodl o výběru nejlevnější nabídky na přípravu projektu. Společnost, která měla zajistit kompletní přípravu dokumentace pro územní a stavební řízení vč. autorského dozoru, zakázku ukončila po třech letech ve fázi prvního kroku – podání žádosti o územní rozhodnutí.

Levně, rychle a kvalitně se stavět zkrátka nedá. Proto chceme s kolegy preferovat taková řešení, která budou kvalitní a levná (nebudou hned) nebo kvalitní a rychlá, za které bude nutné si připlatit. Věřím, že podobně byste postupovali i vy.