Ing. Václav Mach

 • Připomínáme si 30 let ČKAIT

  V roce, kdy ČKAIT oslavuje 30 let své existence, je druhou nejpočetnější profesní komorou v ČR s více než 30 tisíci členy. Tomu odpovídá i úroveň komunikace se státní správou a dalšími organizacemi. Zvyšující se počet členů také klade nové požadavky na organizování práce a odborné činnosti.

 • ČKAIT a Integrovaný záchranný systém

  Přinášíme ohlédnutí za vznikem spolupráce mezi ČKAIT a Integrovaným záchranným systémem po povodních před 25 lety. Na základě zkušeností s loňským tornádem Komora nyní připravuje aktualizaci rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci.

 • Nesouhlasný postoj ke změně autorizačního zákona a překrývání oborů

  Nově navrhované úpravy autorizačního zákona jsou některými významnými členy ČKAIT kritizovány. Zde přinášíme názor ing. Václava Macha, který se domnívá, že jde o naprosto nesmyslný návrh, který zpochybňuje odbornou garanci autorizovaných osob ve věci přípravy staveb. Je to podle jeho názoru obdobně hloupé, jako kdyby existoval univerzální doktor, který bude odpovídat jak za operaci srdce, tak za trhání zubů.

 • Technická komise ČKAIT obnovuje vydávání standardů

  Protože tvorba příslušné normy nebo její změny trvá poměrně dlouho, Komora opět přistupuje k vydávání předpisů pro řešení konkrétních problémů – Technických standardů ČKAIT. Nepůjde opět o materiály závazné, ale doporučené. Na základě zkušeností s používáním technického standardu může být následně upravena i technická norma nebo právní předpis.