Proč je nedostatek financí na odstraňování poruch a závad mostů

Most u stanice metra Vltavská na Severojižní magistrále v Praze je dalším z mostů, který má vážné problémy. Stav mostu se v průběhu října zásadně zhoršil a některé trhliny se zvětšily až o pět milimetrů. To signalizuje neobvyklé chování nosné konstrukce mostu. Byl postaven technologií dodatečně předpínaných konstrukcí v roce 1980, a je dle sdělení TSK na konci své životnosti. Nyní je most zajištěn a vrátila se pod něj tramvajová doprava. Připravuje se projektová dokumentace a výběr zhotovitele pro definitivní podepření, které by se mělo realizovat na počátku roku 2019. Mluví se o komplexní přestavbě tohoto mostu – vymění se celá vrchní stavba, základy jsou v pořádku. (zdroj: TSK)
Most u stanice metra Vltavská na Severojižní magistrále v Praze je dalším z mostů, který má vážné problémy. Stav mostu se v průběhu října zásadně zhoršil a některé trhliny se zvětšily až o pět milimetrů. To signalizuje neobvyklé chování nosné konstrukce mostu. Byl postaven technologií dodatečně předpínaných konstrukcí v roce 1980, a je dle sdělení TSK na konci své životnosti. Nyní je most zajištěn a vrátila se pod něj tramvajová doprava. Připravuje se projektová dokumentace a výběr zhotovitele pro definitivní podepření, které by se mělo realizovat na počátku roku 2019. Mluví se o komplexní přestavbě tohoto mostu – vymění se celá vrchní stavba, základy jsou v pořádku. (zdroj: TSK)

Zatímco údržbu mostů musí financovat obce jako jejich správci z vlastních malých rozpočtů, na opravu a přestavbu mostů jsou určeny vysoké dotace ze státních nebo evropských fondů.

Zatímco údržbu mostů musí financovat obce jako jejich správci z vlastních malých rozpočtů, na opravu a přestavbu mostů jsou určeny vysoké dotace ze státních nebo evropských fondů.

Odstraňování poruch a závad na mostech dělíme podle závažnosti a způsobu jejich odstraňování na tři základní činnosti –

Most u stanice metra Vltavská na Severojižní magistrále v Praze je dalším z mostů, který má vážné problémy. Stav mostu se v průběhu října zásadně zhoršil a některé trhliny se zvětšily až o pět milimetrů. To signalizuje neobvyklé chování nosné konstrukce mostu. Byl postaven technologií dodatečně předpínaných konstrukcí v roce 1980, a je dle sdělení TSK na konci své životnosti. Nyní je most zajištěn a vrátila se
pod něj tramvajová doprava. Připravuje se projektová dokumentace a výběr zhotovitele pro definitivní podepření, které by se mělo realizovat na počátku roku 2019. Mluví se o komplexní přestavbě tohoto mostu – vymění se celá vrchní stavba, základy jsou v pořádku. (zdroj: TSK)

údržbu, opravu nebo přestavbu. Tyto činnosti pak zajišťují správci komunikací, na kterých mosty jsou.

O mosty se stará správce příslušné komunikace

Pro dálnice a silnice I. třídy to je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) s osmnácti středisky na dálnicích (SSÚD) a dalšími závody nebo správami ve všech krajích. ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR, která vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořicím dálnice a silnice I. třídy. Zabezpečuje jejich správu, údržbu, opravy, výstavbu a modernizaci. ŘSD spravuje 7 051 km silnic a dálnic na něž čerpá dotace za cca 38 mld. Kč. O místní komunikace se starají jejich vlastníci, zřizující v městech účelová zařízení (např. Technická správa komunikací v Praze, Městské služby Písek).

Údržbu platí správce z vlastního rozpočtu

Hlavním problémem tohoto systému je nedostatek finančních prostředků na údržbu, protože to jsou peníze správců. Řada správců proto odkládá údržbu a spoléhá na následné opravy nebo přestavby, které jsou sice vždy dražší než průběžná odpovídající údržba, ale jsou financovány z dotačních titulů, buď ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nebo z evropských dotačních fondů

Reorganizací se ztratila dokumentace

Druhým problémem jsou změny v systému. Poslední zásadní organizační změna z roku 2001 zrušila okresní správy, které měly k údržbě zejména silnic nižších tříd lepší přístup než kraje. Znamenalo to sice úsporu pracovníků, ale také odchod mnoha místních odborníků. Nezanedbatelným důsledkem reorganizací je ztráta archivních dokumentací k mostům.