Nové sídlo NKÚ se projektuje i bude stavět v BIM

Nové sídlo ¬Nejvyššího kontrolního úřadu je příkladem pilotního projektu zavádění metodiky BIM do stavebnictví. NKÚ uzavřel na podzim 2017 dohodu o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů BIM s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do konce roku by měl mít dokončenou dokumentaci pro výběr zhotovitele v BIM. (zdroj: NKÚ) 
Více informací jako např. vzorové zadávací podmínky, hodnocení nabídek, smlouva podle FIDIC a další informace jsou k dispozici na www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/.
Nové sídlo ¬Nejvyššího kontrolního úřadu je příkladem pilotního projektu zavádění metodiky BIM do stavebnictví. NKÚ uzavřel na podzim 2017 dohodu o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů BIM s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do konce roku by měl mít dokončenou dokumentaci pro výběr zhotovitele v BIM. (zdroj: NKÚ) Více informací jako např. vzorové zadávací podmínky, hodnocení nabídek, smlouva podle FIDIC a další informace jsou k dispozici na www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/.

Nové sídlo NKÚ má být realizováno jako pilotní stavba v BIM. Více informací jako např. vzorové zadávací podmínky, hodnocení nabídek, smlouva podle FIDIC a další informace jsou k dispozici na www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/

Nejvyšší kontrolní úřad chce na pozemku bývalého holešovického pivovaru v Praze 7 postavit dvě šestipatrové kancelářské budovy za 689 mil. Kč včetně DPH.

Předpokládanou cenu výstavby stanovili odborníci z ČVUT. Plocha 5000 m2 má sloužit jako kanceláře pro 410 zaměstnanců NKÚ. Pro archiv Parlamentu ČR je vyčleněno dalších cca 2500 m2. V podzemí budou garáže pro 123 aut. Budovy by měli mít co nejnižší náklady životního cyklu a dlouhodobou životnost odpovídající významným veřejným budovám.

Objednatelem dokumentace pro umístění stavby byl původní vlastník pozemku Arena Real Estate Development, zpracovatelem architektonická kancelář CMC. Územní rozhodnutí je z roku 1999. Pozemek parc. č. 708/4 o výměře 7216 m2 včetně dokumentace pro územní rozhodnutí pořídil NKÚ 1. září 2004 za 95 mil. Kč. Územní rozhodnutí bylo následně změněno podle potřeb NKÚ v roce 2006.

Výběrové řízení na generálního projektanta bylo vypsáno 31. ­května 2017. Předmětem zakázky bylo zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele formou požadavků na výkon nebo funkci, autorský dozor, návrh interiérů včetně podkladů pro výběr zhotovitele. Požadavkem zadavatele bylo vyhovět minimálně bronzovému certifikátu kvality budovy SBToolCZ nebo variantní řešení pro posouzení celkových životních nákladů v časovém horizontu 50 let. Dále bylo požadováno, aby byla projektová dokumentace zpracována metodikou BIM (3D model) s možností vygenerovat 2D verzi pro potřeby stavebního řízení. Součástí projektové dokumentace musí být: podrobný harmonogram realizace stavby metodou kritické cesty (CPM – critical path method) – úroveň 4D v BIM; rozpočet stavby zahrnující hrubý výkaz výměr a agregované položky – úroveň 5D v BIM; optimalizace návrhu administrativní budovy metodikou SBToolCZ podle nastavené úrovně kvality projektu – úroveň 6D v BIM.

Ve výběrovém řízení na vhodného zpracovatele projektové dokumentace měla nabídková cena váhu 50 % a stejných 50 % tvořila požadovaná odborná kvalifikace realizačního týmu. Uchazeči dokládali mimo jiné i zkušenosti se zpracováním dokumentace v BIM u stavby minimálně za 50 mil. Kč. Předpokládaná cena za zpracování PD byla 20 mil. Kč včetně DPH.

Zadavatel obdržel pět nabídek v cenovém rozpětí od 14 do 79 mil. Kč. Naplnění kritéria na kvalifikaci a zkušenost osob v realizačním týmu mělo také značné rozdíly, jednotliví uchazeči získali 4, 8, 12, 22 a 50 bodů. Zpracovatelem se stal Masák & Partner s cenovou nabídkou za 34 mil. Kč včetně DPH. Složení jeho realizačního týmu bylo nejlépe hodnoceno 50 body.

Dokumentace by měla být dokončena do konce roku 2018. V únoru 2019 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Výstavba má proběhnout v letech 2019 a 2020.

Nové sídlo ­Nejvyššího kontrolního úřadu je příkladem pilotního projektu zavádění metodiky BIM do stavebnictví. NKÚ uzavřel na podzim 2017 dohodu o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů BIM s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do konce roku by měl mít dokončenou dokumentaci pro výběr zhotovitele v BIM. (zdroj: NKÚ)

Více informací jako např. vzorové zadávací podmínky, hodnocení nabídek, smlouva podle FIDIC a další informace jsou k dispozici na www.nku.cz/cz/pro-media/sidlo-nku/.