11. setkání českých a slovenských inženýrů na hranici ve Velkých Losinách

Poslední mezinárodní akcí v letošním roce, kterou uspořádala z pověření představenstva komory ostravská oblast, bylo v termínu 19.–20. října 2018 Setkání na hranici s členy Slovenské komory stavebních inženýrů a Slovenského svazu stavebních inženýrů.

Z české strany (ČKAIT a ČSSI) se zúčastnilo 24 členů, ze slovenské strany (SKSI a SZSI) 17 členů. Českou delegaci vedl Ing. Pavel ­Křeček, předseda ČKAIT, ČSSI zastupoval Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident. Slovenskou delegaci vedl prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, Ph.D., předseda SKSI, SZSI zastupoval viceprezident Ing. Milan Plevák, Ph.D.

Setkání proběhlo v hotelu Diana ve Velkých Losinách. Celé páteční odpoledne probíhalo jednání o činnostech obou komor a svazů, o stavu a změnách právních předpisů, a o jejich dopadech na stavebnictví.

11. setkání na hranici bylo zakončeno sobotní odbornou exkurzí na ocelovou konstrukci Stezky v oblacích na Dolní Moravě s odborným výkladem projektantů. (zdroj: oblast ČKAIT Ostrava)