Národní soutěž stavebních průmyslovek

Soutěže se zúčastnily čtyři tříčlenné týmy studentů, které v minulém školním roce zvítězily v regionálních soutěžích třetích ročníků stavebních průmyslových škol a přihlásili se do národního kola.

Slavnostní vyhlášení 1. kola Národní soutěže studentů středních průmyslových škol stavebních se uskutečnilo 15. září 2018 v prostorách Matheyho sálu v Centru stavitelského dědictví v Plasích.

Na přípravě a organizaci této akce se podílely ČKAIT, ČSSI a ­Fakulta stavební ČVUT. Soutěž se konala v prostorách stavební fakulty ČVUT v Praze a její průběh byl dle hodnocení studentů i zúčastněných pedagogů velice zajímavý a úspěšný. Všichni členové prvních tří vítězných týmů mají, na základě rozhodnutí děkanů stavebních fakult, po předložení diplomu vítěze soutěže garantováno přijetí na kteroukoli ze stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB–TU v Ostravě, a to bez povinnosti absolvovat přijímací řízení.

Průběh národního kola

Soutěže se zúčastnily čtyři tříčlenné týmy studentů, které v minulém školním roce zvítězily v regionálních soutěžích třetích ročníků stavebních průmyslových škol a přihlásili se do národního kola.

Program soutěže byl zaměřen na odborné znalosti a vědomosti, i na schopnost jejich uplatňování a praktického využívání. Soutěžní tým předložil projekt rodinného domu jako výsledek své ročníkové práce. Dále studenti řešili praktické úkoly, museli prokázat znalost konstrukčních zásad a předpisů, a to ve stanoveném čase. Poslední částí soutěže byl vědomostní kvíz, ve kterém soutěžící ukázali přehled svých odborných i všeobecných znalostí.

Porotu tvořili zástupci jednotlivých regionů, Představenstva ČKAIT a prezidia ČSSI. Předsedou odborné poroty byl prezident ČSSI a proděkan stavební fakulty Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Zvítězili studenti z Ústí nad Labem

Vyhlašování probíhalo v krásném prostředí Centra stavitelského dědictví v Plasích. Týmy se umístily v tomto pořadí:

1. místo: Petr Kuchařík, David Majerik a František Papík; SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická v Ústí nad Labem

2. místo: Kamil Malý, Martin Plocek a Martin Šulc; SPŠ stavební Hradec Králové

3. místo: Hana Fialová, Michal Jaroš a Miroslav Němec; SPŠ stavební, Plzeň

4. místo: Jakub Kuchař, Ivana ­Řezníčková a Roman Warta; SPŠ stavební ­Valašské Meziříčí

Vítězný tým studentů SPŠ stavební a SOŠ stavební a technické v Ústí nad Labem – Petr Kuchařík, David Majerik, František Papík (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Ceny předali předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, prezident ČSSI Ing. Adam Vokurka, Ph.D., a ředitel Muzea architektury a stavitelství PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Všem studentům gratulujeme k významnému úspěchu a děkujeme za jejich účast. Předpokládáme, že se za několik let setkáme na půdě ČKAIT, kde si již jako vystudovaní inženýři nebo technici podají přihlášky k autorizaci v oborech, které jim můžeme nabídnout.