Pozvánka na akce pořádané Komorou

ČKAIT pořádá nebo se opakovaně podílí na vzdělávacích akcích ve stavebním oboru, jako jsou semináře, konference a poradenská centra vybraných stavebních veletrhů. Zde uveřejňujeme pozvánky na tři nejzajímavější.

Dřevěné konstrukce vystavené povětrnostním vlivům, 8. února 2019

ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7.–9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.

Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod. Nevhodně navrženým a neudržovaným konstrukcím hrozí degradace, která je životu nebezpečná. Narušená stavba může být neopravitelná, a v takovém případě je nutné ji odstranit i po krátké době jejího provozu. Součástí programů a rozpočtů obcí na výstavbu dřevěných konstrukcí proto musí být i pravidelná kontrola, údržba a opravy. Této problematice se věnuje Fórum dřevěných konstrukcí 2019. Prof. Hruška přiblíží ve své přednášce vliv pěstování dřevin v lese s ohledem na udržitelnost kvality lesů a zároveň zvyšování kvality dřeva jako výchozí suroviny pro její další použití. V přednášce o měsíčním dřevě bude připomenuta moudrost našich předků, kteří těžili dřevo v příhodném ročním období a postupovali při jeho vysušování tak, aby zvýšili přirozenou odolnost dřeva. Přednáška Ing. Vlčka vychází ze zkušeností rakouského lesníka a stavitele dřevěných domů ­Erwina Thomy (ThomaHolz100). Odolnost dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům je také dána správným návrhem, údržbou a ošetřováním konstrukce. Těmto zásadám se bude ve své přednášce věnovat Ing. Fojtík, spoluautor publikace Dřevěné mosty a lávky (vydavatel Informační centrum ČKAIT, 2018). Přednášejícími jsou prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Brno; Ing. Roman Fojtík, Ph.D., z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava; Dipl. Ing. Karel Vlček; Ing. Michal Pánek a další.

více na www.strechy-praha.cz

Stezka v oblacích na Dolní Moravě je vystavena extrémním povětrnostním podmínkám. (zdroj: Taros Nova)

Stavební poradenské centrum na veletrhu v Brně, 27. 2.–2. 3. 2019

Stavební veletrh Brno se v roce 2019 koná o 2 měsíce dříve. Hlavním tématem veletrhu je projekt Chytré bydlení. ČKAIT je již tradičně partnerem veletrhu. Ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s., organizuje Komora opět Stavební poradenské centrum, které nabídne standardní poradenství, ale nově i sérii krátkých přednášek:

  • středa 27. 2. – Hospodaření vodou – hospodaření s dešťovou vodou, studny, vrty, informace o dotacích, právní rámec
  • čtvrtek 28. 2. – Požární ochrana – zaměřeno na vlastníky rodinných domů,
    bytů, bytových domů, včetně společenství vlastníků a bytových družstev
  • pátek 1. 3. – Bezbariérové bydlení – úpravy bytu či rodinného domu
    pro pohodlný život ve stáří, seniorů či zdravotně znevýhodněných osob.
  • sobota 2. 3. – Zdravé bydlení – chemie ve vybavení domácnosti a její vliv na zdravý život, prevence vzniku plísní, zajištění dostatečné výměny vzduchu

více na www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno

Statika staveb, Plzeň, 4. dubna 2019

Vzhledem k mimořádně kladnému ohlasu na letošní konference Statika staveb 2018 se oblastní výbor Plzeň rozhodl připravit druhý ročník. Termín je plánován na začátek dubna v konferenčním sále Congress s kapacitou 250 míst. Konference bude opět zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, zejména na praktické příklady z jedno­tlivých oborů statiky. Konference je určena pro všechny, kteří se zabývají právě navrhováním pozemních staveb a nosných stavebních konstrukcí z jednotlivých materiálů. Sborník přednášek z konference Statika staveb 2018 lze objednat v Informačním centru ČKAIT.

Přihlášky: Hana Hričinová, tajemnice oblasti ČKAIT Plzeň, tel.: 377 423 826