Jaroslav Nechyba

  • Vládní koncepce BIM – rok po jejím schválení

    Od roku 2022 budou muset být všechny nadlimitní veřejné zakázky financované z veřejných rozpočtů zadávány v režimu BIM. Je proto nutné, co nejvíce šířit informovanost celého stavebního sektoru. Zbývá jen 13 čtvrtletí a veřejných zakázek v BIM je jak šafránu.

  • Vize o BIM a rozpočtování v ČR

    Aktuálně jsou progresivní rozpočtáři schopni sami si otevřít 3D model, ručně si naměřit určité výměry a něco vygenerovat do excelu. Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA Pardubice je jednou z mála výjimek, která byla projektována, rozpočtována v BIM