Stavba roku Zlínského kraje

Přihlášky podávejte do 15. března 2019.

Vyhlášení výsledků bude 16. května 2019.

Přihlásit lze stavební díla realizovaná na území Zlínského kraje a ­zkolaudovaná nebo uvedená do užívání v době od 1. ledna do 31. prosince 2018.