Výkon technického dozoru stavebníka z pozice městského inženýra

Novela stavebního zákona vyžaduje od 1. ledna 2018, a to pod sankcí pro stavebníka až do výše 200 000 Kč, aby technický dozor stavebníka stavby financované z veřejného rozpočtu vykonávala autorizovaná osoba. Dle stanoviska MMR ČR k výkonu činnosti TDS může TDS a autorský dozor vykonávat současně jedna osoba. Od 1. ledna 2007 na 90 % staveb musí stavebník zabezpečit autorský dozor projektanta. Obcím, které tyto autorizované osoby nasmlouvané již mají (měly by mít), postačí rozšíření smlouvy. Dozorování inženýrské a současně dopravní stavby vyžaduje člověka s více autorizacemi (dopravák, vodohospodář). SMOČR a MMR zastává názor, že pokud je stavba víceoborová, pak je TDS dle oboru hlavní stavby. TDS ve větším počtu by obstál v případě, kdyby na stavbách bylo i více stavbyvedoucích z různých oborů. Tzn., aby měl TDS svého partnera ze strany dodavatele stavby. a pro tyto případy by stavebník i dodavatel stavby mohli využít různorodost městského inženýra v jedné osobě. Objevuje se prostor pro větší prosazení pozice městského inženýra.