Kaple v Letkovicích se posunula o tři metry

Po protažení příčníků z ocelových nosníků HEB 260 byly pod tyto vloženy 2 ks podélných ocelových nosníků HEB 260 délky 9 m, za které byla kaple zvednuta a přemísťována. Odtržení od základové spáry a vyzvednutí bylo provedeno pomocí dvou jeřábů LTM 1300 a LTM 1500. (zdroj: oblast ČKAIT Brno)
Po protažení příčníků z ocelových nosníků HEB 260 byly pod tyto vloženy 2 ks podélných ocelových nosníků HEB 260 délky 9 m, za které byla kaple zvednuta a přemísťována. Odtržení od základové spáry a vyzvednutí bylo provedeno pomocí dvou jeřábů LTM 1300 a LTM 1500. (zdroj: oblast ČKAIT Brno)

Ve čtvrtek 20. září 2018 se dovršila několik let připravovaná akce – přesun památkově chráněné kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie na návsi v Ivančicích – Letkovicích z roku 1884 tak, aby uvolnila prostor pro rekonstrukci návsi a průjezdní komunikace III. třídy podle současných norem.

Ve čtvrtek 20. září 2018 se dovršila několik let připravovaná akce – přesun památkově chráněné kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie na návsi v Ivančicích – Letkovicích z roku 1884 tak, aby uvolnila prostor pro rekonstrukci návsi a průjezdní komunikace III. třídy podle současných norem.

Po výstavbě silniční komunikace začalo být kolem kaple těsno a kaple se tak stala častým terčem pro projíždějící vozidla. Fatálně skončil přímý náraz motocyklisty v osmdesátých letech a kaple se opravila. Na přelomu století se osobní auto zastavilo až u oltáře a kaple se opět opravila. Nákladní automobil narazil v zimě 2017 do kaple a utrhl celý roh.

Město se proto snažilo nalézt způsob, jak průjezdný profil kolem kaple zajistit. Variantou bylo úplné odstranění nebo otočení kaple, což narazilo na památkovou péči. Rozebrání a opětné složení kaple ze stávajících prvků bylo finančně velmi nákladné. Porovnávaly se dva způsoby posunutí, jeden po kolejové dráze jako u kostela v Mostě a druhý pak přesun pomocí jeřábu. Po schválení předpokládaných finančních nákladů městem byla

při veřejné soutěži vybrána firma ULAS s.r.o. s variantou jeřábového přesunu.

Přípravy na přemístění tak trvaly déle než dva měsíce. Zvláštním oříškem bylo různé založení zvonice a kaple, což vyřešilo zmonolitnění podkladového roštu. Nakonec se celá budova podle výpočtu statika ještě stáhla obručemi. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby měly kapličku zvednout a přeložit na nový železobetonový základ. Soudržnost vlhkého jílovitého podloží pod objektem kaple ale způsobilo přisátí její střední části. Obě části, zvonice a kaple, se tak začaly proti sobě naklánět a hrozilo jejich zborcení do sebe. Po poradě se statikem se přistoupilo na změnu úvazu podél objektu na kratším rozpětí nosného prvku základového roštu. Po dlouhých hodinách příprav a kontrole nového úvazu došlo na závěrečný pokus o odtržení objektu kaple. Jeřáby, které velmi přesně koordinovaly zvyšování napětí, ukazovaly zatížení 167 tun, když se objekt kaple pohnul a pak velmi plynule zvedl asi o 3300 mm. Technici s napětím kontrolovali stav kaple. Vše však bylo v naprostém pořádku. Ani diagnostika prováděná pomocí čtyř kamerových systémů neukázala na zavěšeném objektu během 30 minut žádné poruchy nebo změny. Při přesunu nakonec praskla jen jedna zeď. „S prasklinami jsme počítali, na novém místě ji snadno opravíme,“ ujistil investiční technik města Ivančice Ing. Josef Janíček.