Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

 • Zasedání představenstva v září 2022

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných představenstvem ČKAIT na 4. zasedání, které se konalo 22. září 2022 v Praze. Jako vždy sledovalo průběh hospodaření ČKAIT i IC ČKAIT. Byly podány informace o škodním průběhu pojištění autorizovaných osob. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

 • Zasedání představenstva v červnu 2022

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 3. zasedání, které se konalo 24. a 25. června 2022 v Heřmanicích v Podještědí. Výjezdní zasedání organizovala oblastní kancelář Liberec. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

 • Setkání profesních komor s představiteli české vlády

  Mezi tématy jednání premiéra Petra Fialy a dalších členů vlády s představiteli profesních komor, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. června 2022 ve Strakově akademii, byly příprava nových zákonů, ale třeba i přípravy blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie.

 • Zasedání představenstva únor 2022

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 1. zasedání, které se konalo 17. února 2022 v Praze a v e-roomu. Celý zápis lze najít v neveřejné části www.ckait.cz.

 • Z 5. zasedání Představenstva ČKAIT

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 5. zasedání, které se konalo 25. listopadu 2021 v Praze a v e-roomu. Celý zápis lze najít v neveřejné části www.ckait.cz. Následující zasedání se v roce 2022 konají v těchto termínech: 17. února, 21. dubna, 24.–25. června (OK Liberec), 22. září, 24. listopadu.

 • Ze 4. zasedání představenstva ČKAIT

  Výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na výjezdním dvoudenním 4. zasedání, které se konalo v Brně 22. září od 15.00 do 18.00 na FAST VUT v Brně a 23 září 2021 od 8.30 do 12.30 hodin v hotelu Avanti. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

 • Ze 3. zasedání Představenstva ČKAIT

  Výběr nejdůležitějších bodů projednávaných na 3. zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 24. června 2021. Projednávalo průběžné výsledky hospodaření i škodní průběh pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Ročenka Inženýrská komora letos nebude rozesílána všem členům, ale vyjde ve sníženém nákladu. K vyžádání bude na oblastních kancelářích..

 • Z 2. zasedání představenstva 22. dubna 2021

  ČKAIT hospodařila opět se ziskem, tentokrát více než 5 milionů korun. Projednávala se otázka dostavby a oprav hlavního sídla ČKAIT v Praze Sokolské. Pracuje se na metodice komunikace ČKAIT. Valné hromady oblastí se budou konat od června do září. Shromáždění delegátů se uskuteční 2. října 2021. Celý zápis je k dispozici na www.ckait.cz.

 • Nosič elektronického autorizačního razítka ČKAIT bude USB token

  Mělo se sice začít používat až od 1. července 2023, ale loňská novela liniového zákona s navazující změnou stavebního zákona zamíchala kartami, a v některých případech, jako je třeba vedení elektronického stavebního deníku, by bylo razítko třeba již od 1. ledna 2021. ČKAIT proto urychluje výběr nejvhodnějšího dodavatele certifikovaného elektronického autorizačního razítka.

 • Z listopadového jednání představenstva

  Šesté jednání představenstva se 19. listopadu 2020 protáhlo až do večerních hodin. Jedním z hlavních diskusních bodů byly otázky rekodifikace stavebního práva, komunikace ČKAIT s veřejností a samozřejmě návrh rozpočtu na rok 2021. K 30. říjnu 2020 teoretické plnění ročního rozpočtu ČKAIT dosáhlo 83 %. Příjmy limitované části rozpočtu byly plněny na 98 % (pozn: z toho členské příspěvky byly splněny). Výdaje limitované části rozpočtu byly čerpány ve výši 69 % celkového rozpočtu. Oblasti čerpaly výdaje v úrovni 76 % ročních limitů stanovených rozpočtem.

 • Ze zasedání představenstva v září 2020

  Nově zvolené představenstvo se v září sešlo dvakrát. Poprvé hned po skončení Shromáždění delegátů zvolilo předsedu ČKAIT Roberta Špalka a 1. místopředsedu Aloise Maternu. Na druhém zasedání zvolilo Pavla Křečka, čestným místopředsedou ČKAIT.

 • 3. zasedání představenstva

  Hlavním tématem byly zprávy o hospodaření a příprava volebního shromáždění delegátů. Představenstvo se zabývalo i propagací ČKAIT, doporučilo pokračovat ve využívání služeb ČTK i pro další tiskové konference a prezentaci ČKAIT. Newsletter Zprávy a informace ČKAIT je od letošního roku nově zasílán nejen na stavební úřady, investiční odbory obcí ale i novinářům.

 • Ze zasedání představenstva 30. dubna 2020

  Druhé jednání představenstva se uskutečnilo i v době nouzového stavu. Omluvilo se pět členů. Tři z deseti přítomných se připojili k zasedání prostřednictvím videokonference. Nejdůležitější rozhodnutí představenstva souviselo s odložením shromáždění delegátů. které bylo přesunuto na 12. září 2020. Zvolení delegáti 23. března 2020 schválili per rollam mimořádné opatření: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky.

 • ČKAIT má nový web www.ckait.cz

  V únoru letošního roku byly spuštěny nové webové stránky s novým redakčním systémem. Na nový redakční systém jsme byli nuceni přejít, protože původní přestal být podporován a vyvíjen. I přesto, že by webové stránky zůstaly funkční, narůstal by pravděpodobně počet bezpečnostních mezer, které by mohly být zneužity.

 • Z pátého zasedání představenstva 2019

  Na listopadovém jednání se Představenstvo ČKAIT zabývalo zejména hospodařením, přípravou shromáždění delegátů a legislativními otázkami spojenými s výkonem profese. Schválilo mimo jiné četnější vydávání časopisu Z+i. Představenstvo se také v návaznosti na bod 13 z jednání představenstva 19. září 2019 opět zabývalo návrhem na úpravu autorizačního zákona. Podnětem k tomu byly námitky či nesouhlasné stanovisko Ing. Macha a Ing. Řičici (předseda profesního aktivu pro obor geotechnika).

 • 4. zasedání Představenstva ČKAIT

  Zasedání dne 19. září 2019 se účastnili všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady, předseda stavovského soudu, předseda autorizační rady, ekonomický mandatář a ředitel Kanceláře ČKAIT.

 • Z druhého letošního zasedání Představenstva ČKAIT

  Druhé letošní jednání Představenstva ČKAIT se konalo v 28. dubna v Praze. Projednalo především úkoly, které vyplynuly ze Shromáždění delegátů ČKAIT. Věnovalo se i dalším aktuálním otázkám, zejména rekodifikaci stavebního zákona, hospodaření Komory a vzdělávacím akcím. Schválilo termín příštího jednání Shromáždění delegátů, které se bude konat 28. března 2020, opět v hotelu Pyramida.

 • Elektronický deník autorizované osoby

  Na elektronizaci stavebního procesu se musí připravovat i ČKAIT, které již začalo s vývojem softwaru pro elektronický deník autorizovaných osob. Nový systém by měl fungovat od 1. ledna 2020. Základními požadavky jsou nepozměnitelnost zápisu, časovová souslednost zápisů a samozřejmě bezpečnost celého úložiště proti event. napadení Potřebnou změnu Organizačního řádu schválilo Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2019.

 • Z valných hromad oblastí ČKAIT 2019

  Všechny valné hromady oblastí proběhly řádně v termínech od 8. do 31. ledna 2019. Valné hromady oblastí zvolily své zástupce a náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2019, kde budou 30. března tradičně vyhlášeny i výsledky letošní Ceny Inženýrské komory.

 • Boj o zlevněný přístup k ČSN on-line

  Na téměř každé valné hromadě se diskutovalo o přístupu členů k normám. Každý člen může využít službu přístupu k ČSN on-line ve kterékoli oblastní kanceláři, pro každodenní práci s normami to však není ideální.

 • Ze zasedání Představenstva ČKAIT v roce 2016

  Představenstvo ČKAIT má patnáct členů a mezi jednáním Shromáždění delegátů ČKAIT je nejvyšším výkonným orgánem ČKAIT. V průběhu loňského roku se sešlo celkem pětkrát k projednání všech důležitých témat spadajících do působnosti Komory.