Setkání profesních komor s představiteli české vlády

Mezi tématy jednání premiéra Petra Fialy a dalších členů vlády s představiteli profesních komor, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. června 2022 ve Strakově akademii, byly příprava nových zákonů, ale třeba i přípravy blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Prvního setkání zástupců současné vlády s představiteli českých profesních komor se kromě předsedy vlády zúčastnili i 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ministr pro legislativu Michal Šalomoun a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

„S profesními komorami jsme se bavili o dopadech války na Ukrajině na jejich obory, ale také o legislativě, s jejíž přípravou vládě tyto komory nabídly svou pomoc, což oceňujeme, protože kvalita legislativy je zásadní pro její naplňování. Diskutovali jsme také o problémech v oblasti znalců,“ shrnul průběh jednání premiér Petr Fiala.

„Soud by si měl přizvat jen takového znalce, který má autorizaci podle oboru, který posuzuje. U větších havárií by bylo vhodné, aby ustavil tým odborníků nebo znalecký ústav. Je absurdní, když se k havárii Trojské lávky vyjadřuje jako znalec někdo, kdo nejenže nikdy nevyprojektoval žádný most, ale ani nemá dopovídající autorizaci,“ uvedl Ing. Robert Špalek předseda ČKAIT a upozornil Vládu ČR také na problém klesajícího počtu studentů technických oborů.