Jak stavět „post-tornádový“ dům

Nový dům na místě domu zničeného tornádem o pět měsíců později. Foto: Zdeněk Kaňa
Nový dům na místě domu zničeného tornádem o pět měsíců později. Foto: Zdeněk Kaňa

Autorizované osoby ČKAIT se aktivně zapojily do obnovy budov i celých oblastí postižených loňským tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Novostavba post‑tornádového domu byla dokončena pět měsíců po katastrofě a za 4,6 milionů korun. Může být inspirací pro ostatní stavebníky i v současné komplikované situaci drahých energií a nedostatku stavebních materiálů.

Komora začala pomáhat jižní Moravě již od druhého dne po ničivém tornádu, které právě před rokem 24. června 2021 vážně poškodilo 1 200 domů. Na prvotní pomoc statiků navázala práce autorizovaných osob v oboru pozemních staveb, které občanům pomáhaly s obnovou jejich obydlí. Bez autorizovaných osob se obnova poškozených domů neobejde. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se stala odborným garantem představení nového post-tornádového domu. Při jeho výstavbě se uplatnily také zkušenosti společnosti Úsporné bydlení s.r.o. a Centra pasivního domu.

„I když dům v Hodoníně vznikal v mimořádně obtížné situaci, může se stát inspirací pro celou Českou republiku i v současné komplikované situaci drahých energií a nedostatku stavebních materiálů. Kombinuje pasivní dřevostavbu s chytrým rekuperačním systémem se zapojením tepelného čerpadla,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Rodinný dům v Pánově u Hodonína zničený tornádem 24. června 2021. Foto: Zdeněk Kaňa

Komora na Stavebním veletrhu Brno prezentovala veřejnosti principy vzniku rodinného domu v Pánově, mimo jiné i majitelům domů v tornádem postižených oblastech, kteří s obnovou poškozených domů nebo výstavbou nových dosud nezačali. Součástí bylo i krátké vystoupení statika, který upozornil na význam lokálního posílení konstrukce při výstavbě nového rodinného domu.

Kuchyň po tornádu a o pět měsíců později

Lze stavět rychle a úsporně

Rodinný dům v přívětivé lokalitě Hodonín-Pánov nabízí vzor pro ostatní stavebníky hned v několika aspektech. Jednak dokládá přínos spolupráce stavebníka s autorizovanou osobou (projektantem, stavbyvedoucím apod.), jednak ukazuje, že rychlost zpracování projektové dokumentace a výstavby nemusí být na úkor kvality. Naopak se otevírá možnost kreativních řešení ve prospěch obyvatel rodinného domu, například pasivní standard a minimalizace provozních nákladů zejména na energie.

Tornádo původní dům zcela zničilo na konci června. Do nového domu se majitelé nastěhovali v listopadu, tedy jen o pět měsíců později. Pro garantovaný energeticky úsporný provoz byly potřeba jen dva měsíce projektových příprav, tři měsíce výstavby a náklady ve výši 4,6 mil. Kč. To jsou základní parametry novostavby rodinného domu o podlahové ploše 110 m2 v Hodoníně-Pánově, který nahradil tzv. finský domek zpustošený tornádem. Do příprav realizace se přitom promítly rostoucí ceny stavebního materiálu i práce. Novostavba je navíc staticky pevnější a měla by lépe odolat následkům případných dalších mimořádných událostí.

Pro dům v Pánově musely být vyhloubeny větší základy s novou železobetonovou deskou, na kterou byly osazeny prefabrikované stěnové panely. Souběžně s instalací veškerého technického zařízení budovy již probíhaly úpravy vnitřních dispozic a vybavení, včetně kuchyně. I vzhledem k jasné představě stavebníka o výsledku byly zapotřebí jen dílčí úpravy návrhu domu a realizace samotná proběhla v rekordním čase. Stalo se tak i díky vstřícnosti dobročinných organizací, dodavatelských a rea­lizačních firem.

„Ke kvalitnímu výsledku a bezvadnému provozu vede pouze cesta spolupráce stavebníka s profesionály. Materiál a práce již nikdy nebude levnější a jedině zkušení praktici mohou dosáhnout kýžené optimalizace nákladů,“ je přesvědčený Zdeněk Kaňa, jednatel společnosti Úsporné bydlení s.r.o.

Novostavba post-tornádového domu byla poprvé prezentována na Stavebním veletrhu Brno, konaném od 21. do 23. dubna 2022 jako vhodná inspirace pro ostatní stavebníky, kteří chtějí postavit levný a energeticky úsporný dům.

 

 

O pomoci autorizovaných osob v tornádem postižených obcích jsme psali v Z+i ČKAIT 4/2021.