Úvodník červen 2022

V době, kdy píšu tento úvodník, byla odložena účinnost rozhodujících částí nového stavebního zákona o jeden rok. Odložení se netýká vzniku Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, který zahájí svou činnost již v polovině příštího roku. Jeho úkolem bude povolování velkých investičních záměrů, jako je kupříkladu dálnice nebo atomová elektrárna. Do konce letošního roku by se měla projednat novela zákona, která vypouští nejen institut Nejvyššího stavebního úřadu, ale výrazně redukuje i počet stávajících stavebních úřadů.

Do probíhajícího mezirezortního připomínkového řízení se zapojila aktivně i naše Komora. Připomínky se zdůvodněním jsme odeslali a věříme, že státní orgány, a ve finále i poslanci, naše požadavky pochopí. Pro jejich úspěšné přijetí děláme maximum. Je zapotřebí konstatovat, že naše připomínky jsou stále stejné a ČKAIT je v tomto směru dobře čitelným partnerem, u něhož nedochází k názorovým kotrmelcům. Odložení zákona nejvíce kritizuje současná opozice a poukazuje na možný chaos, jenž bude odklad provázet. Myslím, že zavádění jakéhokoliv nového zákona provází určitý zkušební provoz. Nemělo by to ale překročit hranice, které by narušily plynulost udělování stavebních povolení. Uvidíme, jak se s novým stavebním zákonem popere státní správa a dotčené orgány. To bude pro další fungování výstavby rozhodující. Investorům, projektantům a stavebním firmám nezbývá než se novým podmínkám přizpůsobit.

Od minulého čísla Z+i uplynuly již dva měsíce, ale ekonomická situace v Evropě, a pochopitelně ani u nás, se nelepší. Podmínky na trzích se naopak stále zhoršují. V našem rezortu dosáhly ceny stavebních materiálů většinou svého stropu a zásadní zlepšení nás v blízké budoucnosti určitě nečeká. Ve stavebním sektoru je patrná nervozita, zejména v oblasti bytové výstavby, protože možnost získat hypotéku na vlastní bydlení je stále složitější. Podnikatelé se proto začínají více soustřeďovat na nájemní bydlení. Na jednu stranu je to logické a blížíme se tím zvyklostem ve státech na západě od našich hranic, na druhou stranu je to varování před možnou krizí v oblasti bytové výstavby.

Zároveň jsme svědky zpřísňování předpisů, a tím i zdražování výstavby. Ano, hovořím teď o nových předpisech pro garáže. Jistě je nutné na prvním místě zachovat bezpečnost a nelze navrhovat garáže tak, aby byly ohrožením pro lidi a pro nosné konstrukce. Pro projektanta je bezpečnost naprosto nejdůležitějším hlediskem. Přimlouval bych se nicméně, aby se zvažovaly i jiné, alternativní možnosti, které by nebyly tak finančně náročné. Zvykli jsme si na to, že auta s pohonem na LPG mají zakázaný vjezd do podzemních garáží. Elektroauta tam mohou, i když jsou v případě vznícení nebezpečnější.

Myslím, že by bylo rozumné, aby tam, kde je to možné, parkovala elektroauta na venkovních stáních. Určitě je nutné respektovat bezpečnost v centru Prahy, například při výstavbě hotelu, kde neexistuje možnost parkovat vně budovy. V tomto případě považuji přísná pravidla za oprávněná. U výstavby na zelené louce ovšem mám jisté pochybnosti, i když jistě mnozí namítnou, že zabírat zeleň pro parkoviště není správným řešením. Oponoval bych ale tím, že určitě není nutné mít v těchto případech tak hustou zástavbu, která by neumožnila zřizovat zelené plochy mezi domy. Rozumný kompromis je zde na místě, protože budoucnost spalovacích motorů i ve spojení se syntetickými palivy není zcela odepsána.

Vážené kolegyně a kolegové, i přes problémy, které nás čekají, jsem stále optimistou. Přichází léto a s ním i možnost zaslouženého odpočinku. Přeji vám všem, abyste si léto užili se svými blízkými bez stresu a potíží. A nezapomeňte, že dovolená je pěkná nejen u moře, ale i u nás doma. Osobně se těším na to, že poznám další pěkná místa v naší vlasti, kde jsem ještě nebyl. Vždy, když vidím něco nového, uvědomím si, jaké mám štěstí, že jsem se narodil v naší krásné zemi.