Odborná konference: Strategie CPTED a její přínosy pro bezpečnost měst

Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

Dne 6. října 2022 se v prostorách Kongresového centra v Praze uskuteční odborná konference věnovaná využití strategie CPTED v praxi. Konference, kterou pořádá MV ČR ve spolupráci s agenturou ČAS u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, je tematicky rozdělena do tří bloků:

  1. standardizace v urbanismu, projektování budov a jiných zařízení v souladu se strategií CPTED a jejich přínosy pro bezpečnost měst
  2. příklady dobré praxe
  3. využití technických norem dle CPTED a prevence kriminality v policejní praxi

Konference je vhodnou příležitostí k setkání s odborníky, zástupci měst a policejních složek z celé Evropy a evropských institucí, kteří přislíbili účast.