Valná hromada Zlín

Senátor Čunek diskutuje s účastníky VH
Senátor Čunek diskutuje s účastníky VH

Valná hromada zlínské oblasti ČKAIT proběhla 8. března 2022 v hotelu Baltaci Atrium v Lešetíně. 67 členů, tj. 4,6 % z 1458 řádných členů oblasti, zvolilo 9 delegátů SD 2022.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za rok 2021, plán činnosti výboru na rok 2022 a výsledky voleb delegátů a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 24. 9. 2022.

Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT a zprávu dozorčí rady ČKAIT. Zmocnila předsedu výboru oblasti, aby za zvolené delegáty, kteří se nebudou moci zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky dle potřeby bez ohledu na pořadí volby.

Valná hromada uložila delegátům oblasti Zlín podpořit schválení hlavních úkolů činnosti Komory na rok 2022, podpořit schválení rozpočtu Komory na rok 2022, tlumočit návrh člena oblasti Zlín na možnost novelizace zákona č. 360/1992 §13 odst. 3, aby byla možná další varianta opatření dokumentů nekvalifikovaným elektronickým podpisem. Dále uložila členům výboru oblasti, aby zajistili plnění plánu činnosti pro rok 2022 a vyhodnotili závěry z diskuze.

Zpráva o činnosti oblasti

V loňském roce bylo v naší oblasti zkontrolováno 32 deníků autorizovaných osob, 8 z nich využilo možnost vést deník v elektronické podobě. V posledním roce byly řešeny 3 stížnosti na autorizovanou osobu.

V minulém roce oblast spolupracovala s Krajským úřadem Zlínského kraje, Stavebním úřadem a oddělením prostorového plánování Magistrátu města Zlína a dalšími stavebními úřady Zlínského kraje, s Vysokým učením technickým v Brně, fakultou stavební a se středními odbornými školami ve Zlínském kraji – Zlín, Uherské hradiště a Valašské Meziříčí. V rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje byly posuzovány studentské odborné práce. V loňském roce bohužel došlo k přerušení kontaktu naší kanceláře s regionální sekcí SKSI v Trnavě, ale letos se nám kontakt se slovenskými kolegy opět podařilo obnovit a doufáme, že budeme mít příležitost je uvítat ve Zlíně. Dále jsme se účastnili „Setkání představitelů stavebních firem s hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem“, kde se projednávaly pozice investorů a dodavatelů v době turbulentního nárůstu cen stavebních materiálů i vývoj učňovského školství ve Zlínském kraji.

Do soutěže Cena inženýrské komory bylo z naší oblasti přihlášeno 9 staveb a 43 staveb splnilo podmínky účasti v 19. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje.