Cena Víta Brandy – ocenění za dobré změny ve veřejném prostoru

Hlavní Cenu Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření získala revitalizace Moskevské ulice
Hlavní Cenu Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření získala revitalizace Moskevské ulice

Celkem 54 projektů z Česka a Slovenska se utkalo o Cenu Víta Brandy 2022. Hlavní cena za nejlepší realizaci dopravních staveb a proměn ve veřejném prostoru získala revitalizace Moskevské ulice v Praze. Soutěžící i porota potvrdili, že podobná soutěž v tuzemsku chyběla a příklady mohou být inspirací i pro další města a regiony.

O vítězích rozhodla devítičlenná porota složená ze zástupců organizací zaměřených na tematiku dopravy, architektury, urbanismu, krajinářské architektury, výtvarného umění a ochrany životního prostředí v březnu 2022.

„Jak ukazují dlouhodobé statistiky, od roku 1993 se zvýšil počet kilometrů, který každý z nás v autě za rok průměrně ujede, bezmála o polovinu. Zároveň v tomto období klesla na polovinu průměrná obsazenost osobních automobilů. Automobilová doprava zejména ve městech tak logicky naráží na své limity, a navíc působí negativně na zdraví obyvatel i globální klima. Cílem soutěže o Cenu Víta Brandy je představit dopravní stavby a opatření pro rozvoj aktivní mobility a kultivování městského prostředí, které mohou posloužit jako příklady i pro ostatní města,“ doplnil Ing. Josef Filip, Ph.D. člen poroty a člen představenstva ČKAIT.

Hlavní Cenu Víta Brandy 2022 získala revitalizace Moskevské ulice v Praze 10. Zvláštní cena za opatření pro chodce byla udělena za projekt cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov v Brně a zvláštní cena za opatření pro cyklisty městu Třebíč za plošná opatření pro cyklisty.

„Je důležité povzbudit zástupce měst, aby vnímali, že dopravě může pomoci i orientace na pěší a cyklistickou dopravu. Soutěže jako Cena Víta Brandy mohou pomoci ke sdílení zkušeností dobré praxe,“ uvedl k soutěži ministr dopravy Martin Kupka.

Evropský atlas mobility

V rámci vyhlášení cen byla také pokřtěna čerstvě vydaná česká verze publikace „Evropský atlas mobility“. Kniha ukazuje v 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě. Česká verze vznikla díky spolupráci dvou organizací – Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. Elektronická verze atlasu je ke stažení na webových stránkách cz.boell.org/atlas-evropske-mobility.

Soutěžní přehlídku podpořily obě profesní organizace ČKAIT i ČKA. Mezi další partnery soutěže se řadí například SFDI, Skautský institut, Participace 21, mmcité a celá řada dalších institucí. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas – Radiožurnál.

O Ceně Víta Brandy

Soutěžní přehlídka Cena Víta Brandy byla určena především městům a obcím za dopravní stavby nebo jiná opatření, kterými se zlepšily podmínky pro aktivní mobilitu, trávení volného času, kultivaci veřejného prostoru, ochranu životního prostředí nebo zmírnění klimatických změn. Architekt Vít Branda (1963–2009), jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Řešení lávky kopírující skalní masiv v souvislosti s využitím navazujícího nábřeží a stezky je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let.

Revitalizace Moskevské ulice, Praha

 • Ocenění: Hlavní Cena Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření
 • Architektonické řešení: doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Mg. A. Jan Hofman, Ing. arch. Pavel Neuberg
 • Dopravní řešení: DUA – Ing. Václav Malina, Ing. Petr Zajíc
 • Uvedení do provozu: 2014

Cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, Brno

 • Ocenění: Zvláštní cena za opatření pro chodce
 • Autorský tým: ATELIER FONTES, s.r.o., Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Olga Veselá, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. Vítězslava Přikrylová
 • Generální dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (stavba), Kavyl spol. s.r.o. (vegetační úpravy)
 • Uvedení do provozu: leden 2020

Plošná opatření pro cyklisty, Třebíč

 • Ocenění: Zvláštní cena za opatření pro cyklisty
 • Autorský tým: Město Třebíč – odbor dopravy a komunálních služeb, Mgr. Martin Gabryš, MAPUJME Ing. Květoslav Syrový, Ing. Petr Kohout (s původním koncepčním řešením z cyklogenerelu ADOS Brno + DIPRO)
 • Generální dodavatel: KASKA s.r.o.
 • Realizace: 7–9/2021

Více na cenavitabrandy.cz.