Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021

Cena MMR ČR byla udělena za projekt řešící změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní rozvody včetně úpravy jednotlivých odběrných míst
Cena MMR ČR byla udělena za projekt řešící změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní rozvody včetně úpravy jednotlivých odběrných míst

V úterý 24. 5. 2022 byly v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění v již 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021. Bylo uděleno pět hlavních titulů a dvě ceny poroty bez uvedení pořadí. Sedm cen udělili partneři soutěže. 

Do 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021 se mohly přihlásit realizace dokončené na území České republiky od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. Ocenění výhercům předala místopředsedkyně Parlamentu ČR, paní Věra Kovářová. Vypisovateli jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Hlavním partnerem ročníku byla Pražská energetika, partnery ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Cílem soutěže je zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podpora INICIATIVY PRŮMYSL 4.0, SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a v neposlední řadě podpora zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Ocenění se udělují v pěti kategoriích: stavba do 10 mil. Kč, stavba nad 10 mil. Kč, projekt, inovace, informační a komunikační technologie.

Rezidence Čertův vršek

 • Ocenění: TITUL ČEEP 2021 - kategorie stavby a budovy nad 10 mil. Kč
 • Přihlašovatel: Skanska Reality a.s.

Výrok poroty: Za rezidenční projekt realizovaný pomocí 100% recyklovaného betonu Rebetong. Projekt s 39 luxusními byty v centru Prahy usiluje také o mezinárodní certifikát BREEAM a zahrnuje řadu dalších prvků udržitelnosti, jako je např. systém hospodaření s šedou i dešťovou vodou, zelené střechy, solární panely a mnoho dalších.

Revitalizace pavilonu „A“ - Hamzova léčebna

 • Ocenění: TITUL ČEEP 2021 - kategorie stavby a budovy do 10 mil. Kč
 • Přihlašovatel: Martin Jindrák - PASIVPROJEKT

Výrok poroty: Za první komplexnější úpravu celého pavilonu a nastavení na standard tzv. energeticky pasivní výstavbě. Pro dlouhodobý pobyt pacientů a zdravotnického personálu byl navržen a instalován systém řízeného větrání se zpětným ziskem tepla všech prostor.

UB Modul typový

 • Ocenění: TITUL ČEEP 2021 - kategorie projekty
 • Přihlašovatel: Úsporné bydlení s.r.o.

Výrok poroty: Za systém pasivních modulárních projektů, který je konstrukčně tvořen jednotlivými prefabrikovanými buňkami – tzv. moduly. Rozměrově unifikované moduly jsou sestaveny a smontovány k sobě, čímž vytvářejí požadovaný prostor. Dům může být tvořen jedním či několika moduly v závislosti na potřebách stavebníka. Vlastní projekt vychází ze zkušeností získaných z předchozích realizací energeticky úsporných a pasivních objektů panelových dřevostaveb.

HES – Home Energy Storage

 • Ocenění: TITUL ČEEP 2021 - kategorie inovace
 • Přihlašovatel: AERS s.r.o.

Výrok poroty: Za domácí bateriové úložiště s použitím „second life“ baterií z elektromobilů. HES je chytré, na síti nezávislé, energetické řešení pro domácnost. Integrovaným systémem kontroly s adaptivní logikou lze regulovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti a zároveň ukládat energii vyrobenou solárními panely.

Stawebnice.online

 • Ocenění: TITUL ČEEP 2021 - kategorie informační a komunikační technologie
 • Přihlašovatel: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Výrok poroty: Za jedinečný vzdělávací projekt pro budoucí stavební profesionály. Základem je interaktivní aplikace dostupná zdarma na www.stawebnice.online. Základem aplikace je energeticky nulový dům. Obsah je rozdělen na fyzickou stavbu a digitální stavbu (BIM). Obsah je možné aktualizovat v reálném čase.

Etapy komplexní revitalizace Obchodní akademie Česká Lípa vč. využití šedé a dešťové vody

 • Ocenění: CENA POROTY - kategorie stavby a budovy do 10 mil. Kč
 • Přihlašovatel: Liberecký kraj

Cena byla udělena za komplexní řešení energetické náročnosti budovy, kde bylo po necelém roce dosaženo zhruba 85% úspory energie. Významně klesla rovněž spotřeba vody díky využití šedé odpadní vody a instalaci úsporných baterií.

CZT Písek efektivní a ekologická soustava

 • Ocenění: CENA POROTY - kategorie projekty a Cena MMR ČR
 • Přihlašovatel: SYSTHERM s.r.o.

Cena byla udělena za projekt řešící změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní rozvody včetně úpravy jednotlivých odběrných míst - předávacích stanic, ale i rekonstrukce TH areálů významných odběratelů (Nemocnice Písek, atd.), což přineslo úspory primární energie v podobě snížení ztrát v rozvodech. Zároveň došlo ke snížení emisní zátěže díky rekonstrukci mazutové kotelny na zemní plyn a dále využití zbytkového tepla z bioplynové stanice.

CENY PARTNERŮ

Císařská vinice

 • Ocenění: Cena hlavního partnera - PRE, Cena ČKAIT
 • Přihlašovatel: JRD Development s.r.o.

Cena byla udělena za rezidenční projekt Císařská vinice, který je ukázkou zdravého bydlení nové generace, kde jsou moderní architektura, kvalitní použité materiály a špičkové energetické řešení samozřejmostí. Důraz se klade na kvalitu života, příjemné klima nebo čistotu vzduchu, který v domech a bytech dýcháte.

Snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I

 • Ocenění: Cena MPO ČR
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Cena byla udělena za systém odsíření elektrárny Mělník, který tvoří čerpadlovna, dva absorbéry, schodišťová věž s výtahovou šachtou, kouřovody, ventilátory, budova odvodnění, elektrorozvodny a mnoho dalších prvků. Díky odsíření se elektrárna stává i významným přispěvatelem do cirkulární ekonomiky. Jako vedlejší produkttotiž vzniká sádrovec, který se využívá ve stavebnictví.

 Modernizace úpravny vody Želivka, 2. etapa

 • Ocenění: Cena MŽP ČR
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Cena byla udělena za modernizaci, v rámci které byl realizován nový filtrační stupeň s náplní granulovaného aktivního uhlí. Původní technologickou linku doplnila hala o rozloze 5000 metrů čtverečních vybavená zmíněnými filtry, díky kterým se zlepšila kvalita vody. Úpravna vody Želivka je v mnoha směrech unikátním počinem nejen v ČR, ale v celé střední Evropě.

Ekologizace teplárny Trmice

 • Ocenění: Cena SPS ČR
 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Cena byla udělena za ekologizaci teplárny, která je hlavním zdrojem tepla pro Ústí nad Labem. Díky nově instalovaným technologiím se sníží emise oxidu siřičitého o 89 % a oxidů dusíku o 68 %. Součástí projektu je i tzv. selektivní katalytická redukce. Jde o technologii, která je v české energetice zatím raritní.

Nástavba 3. patra na RD v Braníku

 • Ocenění: Cena veřejnosti
 • Přihlašovatel: Dřevostavby nové generace, s.r.o.

Cena byla udělena za energeticky úspornou nástavbu na historický dům z konce 19. století. Realizace získala nejvíce hlasů v soutěži, probíhající na stránkách organizátora.