Ing. Karel Urban

  • Valná hromada Liberec 2023

    8. března 2023 se v zasedací místnosti libereckého podnikatelského inkubátoru (Lipo.ink) konala Valná hromada oblasti Liberec. Z celkového počtu členů oblasti bylo přítomno 51, tj. 4,9 % autorizovaných osob. Bylo zvoleno 6 delegátů na Shromáždění delegátů 2023.

  • Valná hromada Liberec

    Valná hromada Liberecké oblasti ČKAIT se konala 6. dubna 2022 v Home Credit Areny. 53 autorizovaných osob, tj. 5,1 % z 1038 řádných členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD ČKAIT.

  • Liberec

    Valná hromada oblasti ČKAIT Liberec zvolila sedm členů výboru, který má dva nové členy Ing. Dagmar Vojtíškovou a Ing. Jaromíra Sedlického ml. Předsedou výboru oblasti je i nadále Ing. Karel Urban, nově zvolenou místopředsedkyní se stala Ing. Dagmar Vojtíšková.