Valná hromada Liberec 2023

8. března 2023 se v zasedací místnosti libereckého podnikatelského inkubátoru (Lipo.ink) konala Valná hromada oblasti Liberec. Z celkového počtu členů oblasti bylo přítomno 51, tj. 4,9 % autorizovaných osob. Bylo zvoleno 6 delegátů na Shromáždění delegátů 2023.

V roce 2022 se výbor oblasti scházel pravidelně 1× měsíčně, celkem 10× za rok. Během roku se nám povedlo uspořádat 8 akcí celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem přes 160 autorizovaných osob. Velký úspěch měla exkurze do Kloknerova ústavu, kde si účastníci mohli prohlédnout 3D tisk betonových konstrukcí. Nejednu exkurzi jsme díky dobré spolupráci s vedením SPŠ stavební v Liberci mohli nabídnout i učitelům a žákům této školy.

Na dobré úrovni je také spolupráce se státní správou, mezi nejaktivnější partnery stále patří Stavební úřad města Liberce. Významným a stabilním partnerem ve školení je nám HZS Liberec.

Ve spolupráci s Krajským úřadem, TU, SPS a ČSSI se ČKAIT podílela na organizaci soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2023 – Soutěž Karla Hubáčka, podávání přihlášek skončilo 22. února 2023. Slavnostní vyhodnocení je plánováno na 30. květen 2023.

S ČSSI a SPS promýšlíme možnosti další podpory odborného školství a dobrého jména stavařské profese.

Kooperace s ČSSI a SPS patří v Libereckém kraji k zaběhnutým standardům, probíhá na bázi společné podpory vzdělávání, odborných exkurzí, konferencí a podobných akcí.

V roce 2022 se nám nepodařilo rozvinout žádnou formu přes­hraniční spolupráce v trojzemí. Situace v našem kraji je poznamenána činností dolu Turów, kam jsme směřovali i exkurzi. Bez ohlasu.

Cíle pro další období:

  • Pokračovat ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání partnerských organizací v oblasti v rámci uzavřených smluv.
  • V rámci CŽV provést některé akce i mimo Liberec ve spádových oblastech kraje.
  • Vyhodnotit významné stavební počiny ve stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2023.
  • Spolupracovat s odbornými školami v oblasti, podporovat studentské soutěže.
  • Spolupracovat s ostatními organizacemi na projektu Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje (dvacátý ročník).
  • Komunikovat možnosti přeshraniční spolupráce společně s ČSSI a SPS.
  • Podporovat odborné exkurze a zájezdy organizované ve spolupráci s regionálním SPS a ČSSI.
  • Projednat s partnery další možnosti podpory dobrého jména a rozvoje stavebních oborů v naší oblasti.
  • Přednést na SD v říjnu 2023 požadavek na vedení Komory – zasadit se o snížení doživotní odpovědnosti stavbařů (snad jediný obor ve společnosti), nebo alespoň minimalizaci dopadů na jednotlivce.

Z vystoupení hostů

Ing. Robert Špalek připomněl loňské výročí 30 let od založení ČKAIT. Aktivní členové oblasti, Ing. Petr Chval a Ing. Dagmar Vojtíšková, byli oceněni za svou práci v Komoře a obdrželi z rukou pana předsedy pamětní medaili. Pan předseda dále promluvil o stále se zvyšujícím počtu webinářů, novele autorizačního zákona, novém stavebním zákonu a v neposlední řadě o zvýšení členského příspěvku, ke kterému došlo po 14 letech.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., výkonný ředitel ČKAIT, následně informoval o činnosti a výsledcích ekonomiky, představil platformu eduk.ckait.cz, kde probíhá e-learningové vzdělávání, zmínil elektronické autorizační razítko a postup jeho získání a nezapomněl připomenout povinnou datovou schránku pro autorizované osoby od 1. července 2023.

Ing. Jaroslav Urban ze stavebního úřadu zahájil diskuzi příspěvkem o příkladu přerušení provádění stavby bez stavebního povolení. Stavební úřad byl nápomocen při řešení problematiky, formou změny stavby před dokončením. Dále informoval o aktivitách stavovského soudu.

Ing. Rozkovec vystoupil s příspěvkem o diskutabilní službě vypracovávání statických posudků na nejmenované webové stránce. Větší část své promluvy pak věnoval BIM problematice. Ačkoliv se od poloviny roku 2024 chystá zákon o BIM, stále chybí webináře a školení. Apeloval proto na Komoru, aby se tomuto tématu více věnovala.

Tradičně ukončím větou: Prestiž Komory vytváříme my všichni, svým chováním a na všech úrovních své činnosti!

Pokud máte pocit, že k tomu máte co sdělit, těšíme se na vás v naší oblastní kanceláři.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.