Úvodník duben 2023

Parlamentem v březnu prošel nový stavební zákon. Vzhledem k jeho finální podobě bych si ho dovolil nazvat s trochou nadsázky aprílovým zákonem. Cesta k němu byla komplikovaná a plná názorových obratů, které se občas střídaly jako počasí v dubnu. Při schvalování zákona převažovala politika, a tak je výsledkem dosti komplikovaný předpis, s jehož výsledkem můžeme být spokojeni jen částečně. Zůstala povinnost zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. To je bezesporu posun kupředu. Naopak se zvýší roztříštěnost technických předpisů, které budou čtyři namísto současných dvou. Alespoň že jich není k tomu celostátnímu přidáno dalších 27. Tolik je totiž statutárních měst a jeden z návrhů to skutečně požadoval.

Nový stavební zákon byl již před schválenou novelou odložen na červenec roku 2024. Jeho funkčnost je velice úzce spojena s fungováním portálu stavebníka a s možnostmi stavebních úřadů digitální formu dokumentace zkontrolovat, posoudit a digitálně odsouhlasit. Zatím ještě pořád probíhá soutěž na dodavatele tohoto portálu. Skutečnost, že nezbývá mnoho času na to, aby se soutěž dokončila, posoudila se případná odvolání, vyhlásil vítěz a portál se vytvořil, dnes vzbuzuje obavy, aby rok 2024 byl skutečně tím očekávaným startem účinnosti zákona. A to i na základě zkušeností z podobných, ale mnohem jednodušších projektů, které v oblasti IT organizovala státní správa v minulosti.

ČKAIT je připravena. Každý si může pořídit kvalifikovaný elektronický podpis, který umožňuje podepisovat dokumentaci a komunikovat s úřadem. Již dnes lze posílat dokumentaci na stavební úřady přes datové schránky. Jsme omezeni pouze jejich kapacitou, což se má v brzké době změnit. Druhou stranou mince jsou ovšem úřady, které až na výjimky nejsou na digitální přebírání dokumentace připraveny. A to ani vyškolením personálu, ani technicky. Rozebírat to podrobně by vydalo na dalších několik článků. Tak se nechme překvapit. Možná, že vše tentokrát vyjde bez problémů a za rok v červenci budou do portálu nahrány první dokumentace připravené pro schvalování. Jinou, méně optimistickou variantou je, že bude schválena další novela, která účinnost zákona odsune opět o nějaký ten pátek. A nakonec to nejdůležitější. Jen praktické ověření za ostrého provozu ukáže, zda přínosem nového stavebního zákona bude proklamované urychlení výstavby, které bylo hlavním důvodem spuštění celého procesu přípravy tohoto předpisu. Neměli bychom na to zapomínat a nový zákon podle rychlosti řízení vyhodnotit a vystavit mu účet.

Je před námi jaro a s ním spojený začátek řady stavebních činností. V poslední době slyšíme zejména o tom, jak se v tomto roce i příštích letech budou zahajovat a dokončovat nové úseky dálnic, obchvaty měst a silnice první třídy. Jsou to perspektivní zprávy a každý řidič je potěšen, slyší-li o novém propojení Prahy s Moravou, Karlovými Vary nebo Pískem, či o dokončení nekonečné stavby dálnice D1 u Přerova. Liniové stavby jsou v kurzu, mají své místo v celostátních zprávách, a to je pozitivní informace. Neměli bychom přitom ale zapomínat i na ostatní oblasti investiční výstavby. Příprava je většinou velice dlouhá a často chybí schválený projekt, když je možnost čerpat finance z rozpočtu nebo z dotací. Zejména veřejní zadavatelé by si toho měli být vědomi a přípravě věnovat zvýšenou pozornost. Projekty jsou nejmenší položkou na seznamu výdajů, pečlivá příprava šetří náklady při realizaci a odložený projekt v budoucnosti určitě nebude levnější. Peněz nikdy není dost, bude jich pravděpodobně v nastávajícím období i méně, a tak bude budoucnost patřit těm připraveným více než kdy jindy.