Otevíráme nová témata, komentujeme a analyzujeme

ČKAIT začala být více vidět. Mediální komunikace je úzce napojena na časopis Z+i i jubilejní publikace „30 osobností“ a „30 staveb“ vydané u příležitosti 30 let ČKAIT. Tradiční média jako je televize, rozhlas, tisk a on-line portály od března nově doplňuje komunikace na sociálních sítích. Chceme oslovit i mladší generaci a šířeji propagovat inženýrské umění.

Změna v komunikaci ČKAIT byla zahájena v létě 2021. Stojí za ní nová komunikační strategie schválená představenstvem, aktivita představitelů Komory i řady členů a personální i odborné posílení Tiskového oddělení v rámci Střediska vzdělávání a informací a zejména. Díky tomu většinu z témat vybraných ke komunikaci přebírají nejen online a internetové portály, ale i tištěná média, televize a rádia.

Plyn stokrát jinak aneb jak se podařilo zviditelnit profesi TZS a TPS

Jedna z nejúspěšnějších tiskových zpráv byla vydána 1. března 2023 pod názvem TZ ČKAIT: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků“. Na začátku šlo o nenápadný podnět ze strany autorizovaných osob Ing. Zdeňka Žabičky, Ing. Miroslava Machalce a Ing. Mgr. Václava Petráše, Ph.D., MSc. Ti na konci ledna tohoto roku informovali Středisko vzdělávání a informací, pod které spadá i Tiskové oddělení ČKAIT, o narůstajících problémech s plynovými spotřebiči v návaznosti na změnu dodavatelských destinací plynu. Ve spolupráci s nimi a posléze i s celým profesním aktivem TZS a TPS byla připravena tisková zpráva. V následujícím měsíci se zpráva v různých mutacích objevila téměř ve všech médiích. Právě díky této zprávě byla v odborných a seriózních souvislostech zviditelněna „značka“ ČKAIT. A představitelům Komory, včetně předsedy Ing. Špalka, se v médiích dostalo ještě většího prostoru než odpovědným ministrům nebo zástupcům distributorů plynu. Na konci měsíční spolupráce s profesním aktivem TZS a TPS a výše zmíněnými autorizovanými osobami, jejichž řady časem rozšířil ještě Ing. Roman Šmíd, stojí několik desítek článků, komentářů a analýz prakticky ve všech tuzemských médiích. To dokumentuje, jaký úspěch může mít efektivní spolupráce uvnitř Komory.

Být stále na očích

Příklad „plynové“ zprávy se za posledních zhruba 20 měsíců intenzivní práce Tiskového oddělení stal pomyslnou špičkou mediálního ledovce. Komora byla zmíněna v televizích, denících a prakticky všech klíčových on-line médiích. Nemluvě o několika rozhovorech v rádiích. Už před tím se ale podařilo vytvořit dostatečně širokou databázi sofistikovaných témat, informací či komentářů. Celkem se ČKAIT objevila ve sdělovacích prostředcích prostřednictvím několika set mediálních výstupů.

V roce 2021 jsme vydali 22 tiskových zpráv, za rok 2022 bylo vydáno 25 tiskových zpráv a zhruba 20 článků připravených na základě zadání konkrétních novinářů z různých médií. Od ledna tohoto roku přibylo dalších 8 tiskových zpráv, které reflektovaly z odborného hlediska otázky týkající se široké veřejnosti. Zároveň hájily pozici Komory a autorizovaných osob. Mezi zpracovanými tématy se objevily mimo jiné: 50. výročí Nuselského mostu, úskalí instalací fotovoltaických elektráren na střechách stávajících staveb, institut povinného dozoru projektanta v rámci (v té době aktuální přípravy) novelizace nového stavebního zákona nebo otázka společné aktivity inženýrů, techniků a urbanistů týkající se téže rekodifikace stavebního práva.

„Naším cílem je soustavně zviditelňovat Komoru a práci autorizovaných osob. Každý měsíc naše tiskové oddělení zpracuje a nabídne médiím původní témata s maximálním potenciálem dosahu na čtenáře, posluchače nebo diváky. Velkou radost mám rovněž ze zužitkování výstupů k 30. výročí Komory – k přečtení doporučuji především skvělý seriál na idnes.cz. Měl ohromnou čtenost, pod články jsou navíc téměř výhradně kladné komentáře. Nesporně přispěl ke zvýšení povědomí o inženýrských a technických profesích i o tuzemském technickém vzdělání jako takovém. Mimořádně úspěšná byla i zpráva k 50letému výročí Nuselského mostu. Ta se také dostala na titulní stránky předních deníků i hlavních zpráv v televizi. Zajímavé vzpomínky 96letého tvůrce mostu, Ing. Jana Vítka, si můžete poslechnout v podcastu časopisu Reportér s názvem: Navrhl jsem nuselák a hned mi na něm dali pokutu,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

 

Seriál na idnes.cz o vybraných stavbách oceněných v rámci 30 let ČKAIT – 30 STAVEB – 30 let ČR se stal hojně navštěvovaný, četlo ho dokonce několik set tisíc čtenářů. "Inženýrská frajeřina" aneb za pozornost stojí i uznalá diskuze pod těmito články:

Široká veřejnost i odborné tituly

Tiskové oddělení rozkládá svou aktivitu mezi výstupy oslovující širokou veřejnost i zavedené tituly určené odborníkům – investorům i dalším subjektům spolupracujícím s autorizovanými osobami. Z posledního období se takto objevilo několik výstupů v respektovaných časopisech jako Realizace staveb nebo TZB Haustechnik, a to včetně slovenské mutace. Redakce zaujala témata jako požárně-bezpečnostní či statická rizika instalace FVE/obnovitelných zdrojů energie nebo zasvěcená právní analýza tzv. Lex OZE I a II ze strany JUDr. Evy Kuzmové. V roce 2023 bude pozornost externí komunikace zaměřena mimo jiné na implementaci novely nového stavebního zákona, směrnice EU dotýkající se i českého stavebnictví, proces digitalizace nebo technické vzdělávání… Samostatná komunikační kampaň bude spojena s vyhlášením Ceny Inženýrské komory.

„Podařilo se nám ČKAIT dostat do fáze, kdy se na nás novináři sami obrací s otázkami nebo žádostmi o komentáře. Vnější komunikace Komory by ale nebyla možná bez aktivního přístupu autorizovaných osob. Řada témat je generována takzvaně zespoda, což ČKAIT odlišuje od řady jiných profesních organizací. Jedině touto společnou prací se nám může podařit etablovat inženýrské a technické profese na veřejnosti a dosáhnout jejich docenění. Fakt, že je Komora v médiích více vidět, má i ten příznivý ‚vedlejší‘ efekt, že můžeme lépe prosazovat relevantní zájmy autorizovaných osob,“ dodává Ing. Robert Špalek.

Sociální sítě pomáhají v komunikaci s mladší generací

Cílem letošního roku je diverzifikace. K on-line komunikaci na webech a pravidelným oborovým newsletterům přidáváme ještě pilíř sociálních sítí. Vedle již fungujícího profilu na Facebooku byl připojen LinkedIn. Pokud máte vlastní profil na některé síti, zveme vás ke sledování!

Jsme si vědomi rozdílů mezi generacemi nejen v tom, kam chodí hledat informace a čerpat inspiraci. Chceme se proto v komunikaci více zaměřit na mladou generaci a získat ji pro studium technických oborů. Sociální sítě nám v tom mohou významně pomoci.

Obsahově se v komunikaci na sociálních sítích zaměříme na profilaci ČKAIT jako relevantní profesní organizace, která sdružuje a komunikuje odborná témata i aktuální informace. Budeme představovat nejen unikátní realizace a projekty, ale také osobnosti či iniciativy. Zmíněné téma 30 pozoruhodných staveb30 významných osobností, představených ve dvou publikacích vydaných ke 30. výročí Komory, se propsalo také na sociální sítě ČKAIT. Zatím největší zájem čtenářů vyvolal příspěvek o podzemních nádržích na pohonné hmoty Loukov.

Kanály využijeme také k šíření povědomí o činnosti a službách ČKAIT včetně publikací, časopisů, akcí či soutěže Cena Inženýrské komory. Jedním z důležitých pilířů bude také podpora technického vzdělávání. Nejen tuto komunikační linku podpoříme i placenými kampaněmi pro větší dosah a oslovení většího množství relevantních lidí.

Dalším významným krokem bude stratifikace interní komunikace. A to nejen na úrovni představenstva, ale také shromáždění delegátů a delegátek nebo členské základny. Cílem je informovat, vzdělávat, inspirovat, propojovat a aktivizovat. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Budeme rádi, když se do komunikace zapojíte a budete sdělení a informace šířit dál. Pomoci nám můžete například sdílením příspěvků Komory na svých profilech na LinkedInu či Facebooku, přeposláním newsletteru relevantním osobám nebo ústními zmínkami na konferencích či přednáškách o aktivitách Komory.

Statistika citací ČKAIT v médiích od 1. ledna 2023 do 18. dubna 2023

Plná znění a skeny vystoupení zástupců ČKAIT  v médiích

Přehled tiskových zpráv vydaných v roce 2023

 • TZ 8/2023 (12. 04. 2023): Ceny PRESTA dokládají kvalitu i inspirativní řešení výstavby v regionech
  Rekonstrukce historického domu, rozšíření lázní, most přes řeku nebo vodní nádrž na potoku. Soutěžní přehlídka dokončených staveb PRESTA se sice vztahuje pouze na díla realizovaná v Jihočeském kraji, zároveň ale dokládá kvalitu inženýrských, technických a stavebních profesí v regionech. Šestice vítězů v hlavních kategoriích a několik zvláštních cen pro stavby dokončené mezi lety 2020–2022 přesvědčivě ukazují mimořádnou kvalitu, hospodárnost, vysokou přidanou hodnotu i samotný vývoj tuzemského stavebnictví. Výsledky cen PRESTA Jižní Čechy byly oficiálně zveřejněny v úterý 11. dubna v Českých Budějovicích.
 • TZ 7/2023 (27. 03. 2023): Fotovoltaika a tepelná čerpadla: ne všude, ne cokoliv a ne pro všechny
  Více fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie. Méně solárních polí a více instalací na střechách budov nebo v jejich okolí. Pružnější legislativa a povolovací řízení, je-li garantována bezpečnost. Většina kroků vedoucích ke snižování závislosti České republiky na fosilních palivech, plyn nevyjímaje, je z hlediska České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) potřebná. Největší profesní komora sledující kvalitu tuzemského stavebnictví a veřejný zájem však zároveň upozorňuje na bezhlavé osazování jakýchkoliv střech solárními panely a vybavování jakýchkoliv budov výkonnými tepelnými čerpadly jen na základě doporučení prodejců. Jedním z důvodů jsou rizika spojená se statickým zajištěním budov, dalším pak možné překračování hygienických limitů hluku právě u tepelných čerpadel.
 • 23. 03. 2023): Komora doporučuje jak postupovat při problémech plynových spotřebičů
  Na začátku března jsme vydali letošní čtvrtou tiskovou zprávu ČKAIT, kterou jsme otevřeli v médiích téma možných následků jiného složení plynu v české distribuční soustavě, než bylo obvyklé, zejména eventuálních dopadů na plynové spotřebiče a zařízení. Učinili jsme tak z pozice profesní komory zastřešující 32 tisíc techniků a inženýrů, z jejichž řad jsme od prosince získávali podněty na toto téma. Následovala intenzivní mediální komunikace tohoto problému – viz ČKAIT v médiích. Kancelář i oblastní kanceláře ČKAIT obdržely v posledních dnech značné množství dotazů týkajících se (možných i již přetrvávajících) problémů s plynovými spotřebiči. Vzhledem k převažujícímu typu otázek, které jsou mimo kompetence autorizovaných osob, jsme se rozhodli vypracovat na pokládané dotazy obecnou odpověď:
 • TZ 6/2023 (13. 03. 2023): Inženýři, technici a urbanisté napsali společný dopis vládě ČR
  Ve společném dopise určeném vládě ČR a poslankyním a poslancům PS PČR vyjádřilo pět odborných profesních organizací zastřešujících podstatnou část inženýrů, techniků i urbanistů podporu probíhající novelizaci nového stavebního zákona. Zároveň však opětovně upozornily na šest problematických ustanovení, která by bylo dobré ve stavebním zákoně změnit. Rychlost povolování staveb nemá být jediným cílem nového stavebního zákona. Má být průvodním jevem souladu stavebních záměrů s kvalitativními a procesními úkony, které má nový stavební zákon s účinností od července 2024 garantovat. Novelizace této pro české stavebnictví zásadní právní normy je tento týden ve druhém čtení, pokračování schůze je naplánováno na pátek 10. 3. 2023.
 • TZ 5/2023 (07. 03. 2023): Nechme projektanty dozorovat jimi navržené stavby
  Inženýrská komora chce využít probíhající novelizaci nového stavebního zákon k tomu, aby institut povinného dozoru projektanta vztáhla nejen na zakázky financované z veřejných peněz, ale i na privátní stavby. Podle ČKAIT je zcela absurdní a nepřijatelné, že u soukromé bytové developerské výstavby nebo při výstavbě logistických center, továrních hal, soukromých škol či nemocnic záleží na vůli stavebníků, zda si objednají dozor projektanta. Projektant má totiž veřejnoprávní odpovědnost za to, co v projektové dokumentaci navrhne. Dozor projektanta pak znamená, že se projektant účastní kontrolních prohlídek stavby a dohlíží na to, aby byla stavba prováděna podle jím zpracované dokumentace, případně může po dohodě se zhotovitelem a stavebníkem navrhovat úpravy řešení.
 • TZ 4/2023 (01. 03. 2023): Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků
  Zhasínání hořáků kotlů, nestandardní chování plynového topení (vafek), červené konce plamenu na plynovém sporáku i jeho nižší výkonnost… To jsou některé vnější projevy plynových spotřebičů, které se v poslední době začaly objevovat v českých domácnostech a firmách. Důvodem je jiné složení plynu v distribuční soustavě České republiky: dodávky z Ruska na základě oprávněných sankcí nahradily jiné zdroje, převážně (ale nejen) z Norska. „Tamní plyn však obsahuje vyšší procento sirovodíku, který se při spalování mění na síranové soli a ty pak ucpávají hořák a potrubí,“ vysvětluje Ing. Mgr. Václav Petráš Ph.D., MSc., autorizovaný inženýr v oborech Pozemní stavby a Požární bezpečnost staveb a garant oboru Pozemní stavby v Autorizační radě České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
 • TZ 3/2023 (14. 02. 2023): Nuselský most slaví 50. výročí provozu. S cestujícími i svým tvůrcem
  Most přes nuselské údolí se hned od svého zpřístupnění 22. února 1973 stal nedílnou součástí pražského dopravního systému. Od té doby zažívá stále větší nápor vozidel – každý den přes něj projede 160 000 automobilů všech kategorií! O jeho kvalitách svědčí fakt, že během 50 let provozu nedoznal žádných zásadních rekonstrukcí. Příběh Nuselského mostu přibližuje až do 3. března výstava v budově Městského úřadu Prahy 2 na nám. Míru.
 • TZ 2/2023 (07. 02. 2023): ČKAIT zdarma poradí, jak bezpečně na instalaci obnovitelných zdrojů energie
  Novela energetického i stavebního zákona, nové nařízení Rady EU, nové metodiky českých ministerstev… Na konci ledna 2023 se změnila řada právních předpisů, které mají jednotného jmenovatele: usnadnění instalací a provozu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která sdružuje 32 000 autorizovaných osob, mezi nimiž je i řada projektantů a stavitelů malých fotovoltaických elektráren (FVE) a dalších výroben energií z obnovitelných zdrojů, však varuje před některými úskalími vyplývajícími z nové legislativy. Spojuje je snaha snížit spotřebu energie a naopak zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, často však na úkor dodržení technických aspektů či zajištění bezpečnosti těchto instalací. To však ohrožuje efektivnost vynaložených finančních prostředků.
 • TZ 1/2023 (16. 01. 2023): Inženýrská komora varuje před neodbornou přípravou a montáží fotovoltaiky
  Usnadnění povolování střešních fotovoltaických elektráren by nemělo být na úkor bezpečnosti. Takový je komentář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) k probíhající novelizaci energetického zákona a souběžného stavebního zákona, kterou na sklonku loňského roku začala projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a kterou 18. ledna podepsal prezident Miloš Zeman. Brzy vyjde ve Sbírce zákonů.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.