Valná hromada Ústí nad Labem 2023

2. února 2023 v Hradním sále na hradě v Litoměřicích se konala Valná hromada oblasti Ústí nad Labem. Ke dni konání valné hromady činil počet autorizovaných osob v oblasti 1800 členů. Na valné hromadě bylo přítomno 81 členů, tj. 4,5 % AO.

Valnou hromadu zahájil předseda Ing. Martin Mandík. Jednání se účastnili tito hosté: Mgr. František Černý za Ministerstvo průmyslu a obchodu, Mgr. Ladislav Chlupáč, senátor, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., předseda ČSSI, Jaroslav Šimanovský za ÚMO Severní Terasa, Ing. Kateřina Todtová za Stavební úřad Louny, Ing. Tomáš Trávníček, MPA za Stavební úřad Žatec, PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠ a OA Kadaň, a Ing. Anna Kodysová, MBA, členka Exekutivy ČSSI. Jednání se účastnili i představitelé ČKAIT – Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře Komory, Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT, Lubomír Trunec z Informačního centra ČKAIT a Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT. Přítomen byl i Ing. Alois Flesar, nejstarší člen oblasti, který v březnu oslavil již 91. narozeniny. U příležitosti oslav 30 let ČKAIT byly předány dvě pamětní medaile za dlouholetou práci pro Komoru. Oceněnými byli Ing. Jiří Zima, člen výboru OK Ústí n. L., a Ing. Miroslav Sahulka, bývalý člen výboru oblasti.

Ze zprávy o činnosti oblasti Ústí nad Labem

Ing. Mandík přednesl Zprávu o činnosti v oblasti za rok 2022 a informoval o výhledu na rok 2023. I přes doznívající covidové období se v oblasti dařilo pořádat akce celoživotního vzdělávání. V roce 2022 se konalo 13 webinářů, 5 přednášek a seminářů a 6 exkurzí. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 3287 autorizovaných osob. Největšímu zájmu se opět těšily semináře a webináře JUDr. Evy Kuzmové z Brna k právní problematice a legislativě a jejich vazbám na další předpisy, Ing. Ludmily Zahradnické, CSc. a Ing. Jana Zajíčka.

Neméně významné byly exkurze konané na zajímavá místa – navštívili jsme Cisterciácké opatství v Oseku (restaurovaný interiér barokizovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie), Dům Kalich a klenotnici pod městskou věží v Litoměřicích (obnova dožilých částí krovu a doplnění střešní krytiny), prohlédli jsme si stavbu Biotechnologický systém čištění důlních vod, která získala zvláštní cenu hejtmana Ústeckého kraje v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2021, obdivovali jsme budovu CEMMTECH v areálu UJEP na fakultě SI (stavebně a technicky zajímavá budova s prvky inteligentní technologie), dále jsme navštívili Mšené Lázně, kde jsme zhlédli rekonstrukci Úpravny vody Brníkov, a Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem (stavební úpravy a dostavba areálu školy).

Z vystoupení hostů

Ing. Robert Špalek ve svém vystoupení poděkoval předsedovi OK za činnost v oblasti a pro Komoru. Ocenil velmi povedenou prezentaci ČKAIT na veřejnosti u příležitosti 30. výročí založení Komory. Připomenul, že po dlouhé době byl zvýšen členský příspěvek v ČKAIT. Informoval o průběhu přípravy nového stavebního zákona – místo řádné novely se připravují jen dílčí úpravy. ČKAIT podala 6 zásadních připomínek k technickým předpisům. Požaduje mimo jiné zakotvit dozor projektanta na soukromých stavbách nebo to, aby ceníky vydával stát a ne ČKAIT. Ing. Špalek dále připomenul spolupráci s ČKA a přítomným popřál zdraví a pohodu v roce 2023.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. informoval o tom, že po poklesu počtu nových členů v období covidu se počet zájemců o autorizaci opět zvýšil. Současně se ale zvětšilo procento neúspěšných výsledků autorizačních zkoušek.

Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel podrobně informovali o novinkách v pojištění AO a různých možnostech připojištění, včetně možnosti právního zastupování člena ve škodní záležitosti.

Závěry a usnesení Valné hromady ústecké oblasti

V rámci voleb bylo zvoleno aklamací podle směrného čísla 11 delegátů, kteří se zúčastní Shromáždění delegátů ČKAIT dne 21. října 2023 v Praze, a dále bylo zvoleno 7 náhradníků.

Během jednání byly promítány fotografie z akcí, které se konaly v oblasti v průběhu roku 2022. Po skončení jednání valné hromady se konalo zahájení putovní výstavy STAVBA A VODA, která byla v galerii gotického hradu přístupná až do konce února 2023. Záštitu nad touto výstavou poskytl senátor Mgr. Ladislav Chlupáč.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.