Zkušenosti Libereckého stavebního úřadu s digitalizací

Za poslední tři roky obdržel stavební úřad v Liberci jen malý zlomek digitálních dokumentací. A to i přestože od roku 2019 je technicky vybaven a od roku 2021 vyzývá stavebníky, aby podávali dokumentaci i v digitální podobě.

Již v roce 2019 jsme upozornili projektanty v Libereckém kraji prostřednictvím e-mailu rozeslaného oblastní kanceláří ČKAIT, že disponujeme kapacitním digitálním úložištěm, a žádali je, aby digitální dokumentaci pro stavební úřad předávali spolu s tištenou. Následně v říjnu 2021 jsme umístili přímo vedle dveří podatelny stavebního úřadu žádost o poskytování digitálních dokumentací i s původním textem výzvy projektantům z roku 2019. Tu jsme dokonce v říjnu 2022 zvýraznili červenou paspartou. Za celou dobu nám však digitální projekt spolu se žádostí o povolení stavby poskytli stavebníci (či jejich zmocněnci) jen v počtu jednotek až pár desítek dokumentací. To je pro systémové zrychlení zcela mizivé množství. Pokud tedy vycházím z naší relativně dlouhodobé zkušenosti, stavebníci zřejmě nemají zájem na zrychlení stavebního řízení.

Přitom vše je vytvářeno v počítači – digitálně

Co je vlastně stavební (úřední) řízení? Je to předkládání a vyhodnocování formálně strukturovaných informací o předmětu řízení – stavebním záměru, obecně stavbě.

Dokumentace – Stavba je definována v (projektové) dokumentaci. Dokumentace je soubor slovních a zejména nejsrozumitelnějších grafických informací, zpracovaných projektantem. V současné době projektanti vytvářejí téměř vždy dokumentaci digitálně.

Stanoviska dotčených orgánů – povinná informace, zda je stavba v souladu s veřejnými zájmy, chráněnými zvláštními zákony, o jejichž dodržování se starají určené úřady – dotčené orgány. Neznám v současnosti žádný úřad, který by své stanovisko nevytvářel v digitální formě, tj. v počítači.

Námitky a připomínky dotčených osob – informace účastníků řízení o souladu stavby se zájmy osob v jejím okolí. V drtivé většině jsou také vytvářeny digitálně. Jen výjimečně se používá klasická písemná forma, ale ta se na úřadu stejně skenuje v rámci elektronické spisové služby.

Digitalizovaná informace má rychlost světla

Informace zaznamenaná na papír se může přesouvat mezi jednotlivými pracovišti a osobami jen tak rychle, jak rychle se může pohybovat její nositel-kurýr mezi pozicemi jednotlivých pracovišť. Informace digitalizovaná se však může pohybovat rychlostí světla v optických sítích, nepotřebuje kurýra a může být předávána současně na mnoho míst najednou.

Dokumentace má být nejmobilnější informací

Úhelným a současně základním kamenem každého stavebního řízení je (projektová) dokumentace stavby. Jedná se o klíčovou informaci, kterou stavební úřad konfrontuje s požadavky stavebních předpisů a k níž ostatní osoby a úřady vztahují svá stanoviska a související informace, které stavební úřad v závěru komplexně zapracuje do svého rozhodnutí o povolení stavby (nebo naopak zamítnutí záměru). Logickým závěrem je, že kdokoliv chce zkrátit stavební řízení, musí umožnit maximální rychlost distribuce informací po spojnicích uzlových bodů procesní mapy celého řízení. Jestliže se dnes nejrychleji šíří digitální informace, je v zájmu zkrácení řízení používat (poskytovat) právě takovou informaci. A zde se ukrývá kořen úvodní otázky: Chce ten, kdo neposkytne nejmobilnější informaci, skutečně rychlé povolení stavby?

Digitální dokumentace opatřená elektronickým autorizačním razítkem v souladu s právním rozborem ČKAIT a stanoviskem MMR nebyla zatím stavebnímu úřadu v Liberci předložena vůbec. A to přesto, že náš úřad disponuje veškerým technickým vybavením pro přijetí úplného elektronického podání včetně řešení dokumentací velkého rozsahu prostřednictvím magistrátního cloudu. Prostá digitální verze byla dodatečně poskytnuta jen v několika stech případů, obvykle až na základě e-mailové výzvy, zasílané stavebníkům v reakci na jejich oznámení skutečného zahájení stavby, spolu s informacemi k realizaci stavby. Přitom již nyní existují prostředky, kterými si stavební úřady mohou pro svou činnost dostatečně ověřit i neautorizovanou digitální dokumentaci. Již nyní tento postup používáme pro operativní řešení změn staveb před dokončením rozhodnutím do stavebního deníku, kdy je díky digitálním podkladům možné dojednat a vydat pravomocné povolení změny během několika dnů.

Jsem bytostně přesvědčen, že pokud by stavebníci vyhověli našim prosbám o digitální projekt, vytvořili by adekvátní tlak na magistrát. V jeho důsledku by byly technické prostředky a správní procesy již doladěny takovou měrou, že by MMR a kraje nemusely teprve na aktuální podnět ČKAIT vymýšlet metodiky a postupy digitalizovaného stavebního řízení stavebních úřadů i bez (zpožděného) portálu stavebníka. A co je nejdůležitější, úředníci by si již osvojovali technologické postupy práce jen s digitálními podklady. V budoucnu by tak nebyli vystaveni šoku, až jim portál stavebníka „sebere“ všechny papíry, na které byli po generace zvyklí.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.