Oblast Brno – exkurze Velký městský okruh v úseku I/42

V průběhu roku 2022 uspořádala oblastní kancelář tři exkurze na VMO Brno v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova s odborným výkladem k průběhu prací na této mimořádně rozsáhlé stavbě.

Velký městský okruh (VMO) zahrnuje velké mosty přes Tomkovo náměstí a Svitavu, více než půl kilometru dlouhou estakádu přes maloměřické nádraží, dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn o délce 2,3 km.

Stavba přímo propojí Husovický tunel s Rokytovou ulicí, kde v budoucnu doprava zaústí do tunelu pod sídlištěm Vinohrady. Nová komunikace je navržena jako dělený čtyřpruh a je vedena ve stejném směrovém koridoru jako ta současná. Trasa je navržena od vyústění z Husovického tunelu, mimoúrovňově přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu, ulici Karlovu a Kulkovu po napojení na ulici Rokytova. Na konci úseku je navržena možnost plynulého napojení na pokračování VMO.

První prohlídka byla zaměřena na probíhající práce na přeložkách inženýrských sítí, osazování provizorního mostu přes řeku Svitavu a přípravu nájezdů na tento most. Pro umístění vodovodu a kabeláže přes řeku Svitavu mezi nábřežími ulic Kaloudova a Dolnopolní bude sloužit nově osazená lávka pro pěší. Druhá a třetí exkurze byla zaměřena na estakádu Rokytova. Práce na estakádě se již přesunuly z kolejiště maloměřického seřaďovacího nádraží až k vyústění ulice Rokytova. Byla vybetonována pole nosné konstrukce levého mostu. Estakádu bude tvořit celkem 40 polí, včetně nájezdových ramp, a celkem 37 pilířů různých velikostí. Práce byly zahájeny 1. června 2021, smluvní datum dokončení je 11. června 2024. Stavba byla v minulém roce oceněna Cenou Inženýrské komory. Po stavbě prováděl odpovědný pracovník za zhotovitele Ing. Vojtěch Michálek.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.