Celoživotní vzdělávaní je dostupné on-line

Nově byly na portálu PROFESIS uveřejněny další podklady k panelovým soustavám. Jedná se pomůcky z řady komplexní regenerace panelových soustav.

Podklady k panelovým soustavám naleznete na profesis.cz ve složce Různé, pod č. 1:

  • R 1.7 - Komplexní regenerace stavební soustavy HK
    • R 1.7.1 - Část I.: Regenerace nosné konstrukce panelových domů realizovaných stavební soustavou HK (mechanická odolnost a stabilita)
    • R 1.7.2 - Část II.: Požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost stavby při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana
  • R 1.8 - Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy Larsen-Nielsen
  • R 1.9 - Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy VVÚ ETA

Upozorňujeme na nový kurz v eduKu – Zděné konstrukce – Eurokód 6. Studijní část kurzu je záznam webináře pořádaného Oblastní kanceláří ČKAIT Pardubice. Cílem je seznámení s problematikou navrhování a realizace staveb, a to zejména s ohledem na havárie staveb – mostu ve Vilémově, lávky v Praze-Troji, tělocvičny v České Třebové… Absolvování kurzu (a tedy získání 1 bodu do Celoživotního vzdělávání ČKAIT) je podmíněno splněním závěrečného testu.

Připomínáme, že pro vás průběžně zpracováváme Právní informace a Informace o technických normách.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.